İlamsız takiplerde Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. İlamsız takiplerde Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

  …İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
  İcra Dosya No : …/…

  İTİRAZ EDEN(BORÇLU) :
  ADI SOYADI :
  VEKİLİ :
  ALACAKLI :
  VEKİLİ :
  ALACAK TUTARI : …YTL
  KONU : Müvekkilime …/…/… tarihinde tebliğ edilen ilamsız
  takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır

  İTİRAZ NEDENLERİ :

  1. Alacaklının icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği sevk irsaliyesi ve faturaya müvekkil tarafından atıldığı iddia olunan imza, müvekkilin şahsına ait değildir İmza inkarında bulunuyoruz
  2. Ayrıca alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmayan müvekkilin böyle bir borcu da bulunmamaktadır Bu nedenle borca da itiraz ediyoruz
  3. Hiçbir şekilde borcu kabul etmemek kaydıyla esasen takibe alınan alacak Borçlar Kanunu gereğince süre yönünden de zamanaşımına uğramıştır Takip bu nedenle de geçersizdir

  SONUÇ VE TALEP : Açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, takip giderleri ve avukatlık vekalet ücretinin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz …/…/……

  İtiraz Eden Borçlu Vekili
  Av