İlahi kitapları diğer kitaplardan ayıran özellikler nelerdir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 22 Eylül 2011 tarihinde açılan konu


 1. Kur'an-ı Kerim

  “Kelamullah” ünvanına sahip tek kitaptır

  Kur'ân bütün âlemlerin Rabbi ünvanıyla Allah’ın (cc) bütün isimlerinin en yüksek mertebesinden gelir

  Evrenseldir

  Kur'ân bütün insanlara ve cinlere, geçmiş ve gelecek tüm asırlara hitap eden evrensel bir kitaptır

  Kurân’da her şey vardır

  Kurân’da insana dair her şey, geçmiş, gelecek, bütün fenler, ilimler ve medeniyet harikaları öz ve çekirdek halinde bulunur

  Tahrif edilmemiştir

  Kurân’ı muhafaza edeceğini Allah (cc) ayetleriyle bildirmiştir Dünya üzerindeki Kur'ân-ı Kerimler'de hiçbir fark yoktur

  Lafızları ibadettir

  Kur'ân; lafızlarının okunuşu, ibadet olan tek ilahi kitaptır

  Belâgata sahiptir

  Kur'ân ayetlerinin dizilişi, kusursuz ve sağlamdır Tarzı, çekici ve hayret verici güzelliktedir Açıklama ve anlatım metodu, duruluk ve üstünlüğe sahiptir Manalarında, kuvvet ve doğruluk hâkimdir Sözleri, anlaşılır ve akıcıdır

  Peygamberimiz'in (asm) mucizesidir

  Kur'ân-ı Kerim, Peygamber Efendimiz’in (asm), Peygamber Efendimiz (asm) ise, Kur'ân-ı Kerim’in en büyük mucizesidir

  Son semavi kitaptır

  Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir

  Diğer Semavî Kitaplar
  (İncil, Tevrat, Zebur, Sahifeler)

  Hususi bir ünvanları yoktur

  Diğer kitaplar sadece o asrın ve gönderildiği kavmin ihtiyacına cevap veren Allah’ın (cc) bazı hususi isimlerinden gelir

  Belirli bir zamana hükmederler

  Sadece indirildikleri kavme ve gönderildiği asra hitap ederler

  Belirli konuları işlerler

  Daha çok dua, nasihat, tarihsel olaylar ve ahlâki konuları içerirler

  Zamanla tahrife uğramışlardır

  Diğer semavi kitaplar tahrife uğramıştır Yapılan araştırmalarda sadece Hıristiyanların incilinde 200 bin fark olduğu tespit edilmiştir

  Hükümlerin öğrenilmesi için okunurlar

  Diğer semavi kitaplar ise sadece içindeki ilahi hükümler öğrenilmesi için okunur

  Diğer semavi kitaplar belâgat mucizesine sahip değillerdir

  Peygamberlerine mucize olarak gönderilmemişlerdir

  Daha önce indirilen semavi kitaplar ise peygamberine mucizesi olarak gönderilmemiştir