İl daimi encümeni'nin görevleri

'Sosyal Konular' forumunda Elfida tarafından 17 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. İl daimi encümeni'nin görevleri
  1. Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
  2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
  3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
  4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
  5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
  6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
  7. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
  8. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
  9. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
  10. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.