İki Haklı İhtar ile Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda cCasT tarafından 16 Tem 2010 tarihinde açılan konu

 1. İki Haklı İhtar ile Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi


  İki Haklı İhtar ile Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi SULH HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : İki haklı ihtar ile nedeni ile tahliye
  AÇIKLAMALAR :
  1- Erzincan İli, Merkez ilçesi, İş Merkezi, numarada bulunan ve mülkiyeti tarafıma ait olan taşınmazı kiracı ile aramızda yapmış olduğumuz // tarihli kira sözleşmesi ile kiraya vermiştim Yapılan kira sözleşmesi gereğince aylık kira 500,00 Yeni Türk lirasıdır
  2- Başlangıçta kiralarını ödeyen kiracım kiraları zamanında ödememeye başladı Ocak 2007 kirasını kira sözleşmesinde kararlaştırdığımız 15 Ocak 18 Ocak tarihleri arasında ödemeyince kiracıya Erzincan 1 Noterliğinin 22 Ocak 2007 tarih ve yevmiye numaralı ihtarnamesi ile kira bedelini ödemesini ihtar ettim
  3- Ocak ayı kirasını ihtarnameye rağmen ödemediği gibi Şubat ayı kirasını da ödemeyince ikinci olarak Erzincan 1 Noterliğinin 26 Şubat 2007 tarih ve yevmiye numaralı ihtarnamesi ile hem Ocak ayı hem de Şubat ayı kirasını ödemesini aksi takdirde tahliye için dava açacağımı belirttim Buna rağmen kiracı ne kirayı ödedi, ne de taşınmazı tahliye etti 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması Hakkındaki Kanunun 7/e maddesine dayanarak kira döneminin bitim tarihi olan 15 Mart 2007 tarihi itibariyle 1 aylık yasal süresi içinde bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur
  DELİLLER : Her tür delil
  HUKUKİ NEDENLER : 6570 Sayılı Kanunun md 7/e ve İlgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, bir kira dönemi içinde kira bedellerini ödememesi nedeni ile iki haklı ihtar gönderdiğim kiracının taşınmazdan tahliyesine, Ocak 2007 aylık kirası olan 500,00 Yeni Türk Lirasının ve Şubat aylık kirası olan 500,00 Yeni Türk Lirası olmak üzere toplam 1000,00 Yeni Türk Lirası kira bedelinin kiracıdan alınarak tarafıma verilmesine, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim //

  Davacı
  Adı ve Soyadı