İhsan Nedir?

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 16 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. İhsan Ne Demek


  Sözlükte bir şeyi iyi ve güzel yapmak, iyi, güzel ve yararlı fiil işlemek ilâ ve be harfi cerleriyle kullanıldığı zaman iyilik etmek, ikram ve in'am'da bulunmak anlamlarına gelir.

  İhsan (Arapça: إحسان‎), bir İslam dini terimidir.

  İhsan gerek Kur'an gerekse hadislerde geçen bir İslam dini terimidir. İhsan bir davranışı en güzel biçimde yapmak demektir. İslam genel olarak inanan kişinin ihsanla kulluk etmesini istemiş, ayrıca Kur'an'da ebeveynleri ile ilişkilerde de ihsan ile davranılması gerektiğini belirtmiştir.

  İhsan terimi ünlü Cibril hadisi'nde de geçer. Bu hadiste İslam'daki vahiy meleği Cebrail (veya Cibril) kişi kılığında İslam dininin son peygamberi Muhammed'e çeşitli sorular sorar. Sorulardan birisi de "İhsan nedir?" şeklindedir. Peygamber soruyu şöyle yanıtlar Allah'a onu görüyormuşcasına kulluk etmendir. Sen O'nu görmesen dahi O seni görür.

  Bunun dışında İslam'daki inançsal hareketlerden Sufizmde ihsan kavramı sahip olduğu genel anlamın ötesinde, daha farklı bir deruni anlayışla tanımlanmıştır.