İhraç yada ithal edilen ürünlerin kontrolü nerede ve nasıl yapılmaktadır

'Sanat ve Müzik' forumunda Aysell tarafından 14 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu


  1. Gümrük kapılarında ürünler kontrol edilerek yapılır. Bu kontrollerin yapılmasının sebebi kaçak ürün çıkışını engellemek içindir.

    Kontrol Belgesine tabi olsun veya olmasın, ithal edilmek istenen ürünün mevzuata uygunluğunun ithalat aşamasında Bakanlık yetkili birimlerince tespit edilmesi halinde, bu ürünlerin ithalatına izin verilir.

    - İthalatçı firma sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.

    - Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan gümrüğe gelmiş ve özet beyanı tescil edilerek ithalat işlemlerine başlanmış, ancak gümrük giriş beyannamesinin tescili tarihinde Kontrol Belgesinin süresi dolmuş ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.

    - İthalat kontrollerinde Türk Gıda Mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi ürün tebliğleri, mecburi Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü ile Bakanlıkça belirlenen bitki listeleri, kalite kriterleri ve diğer özel düzenlemeler) hükümleri uygulanır. İthal edilecek ürün ile ilgili Türk Gıda Mevzuatında hüküm bulunmaması durumunda, Kodeks Alimentarius, AB mevzuatı gibi uluslararası mevzuat ile tekila, sake gibi belli ülkelere özgü (kendi ülkesinden başka mevzuatı olmayan) ürünlerde o ülke mevzuatı esas alınır.