İftarda yapılacak Dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Wish tarafından 25 Ağustos 2009 tarihinde açılan konu


 1. iftar Duası

  "Allahumme leke sumtu ve alâ rizgike eftartu ve aleyke tevekkeltu"

  Anlamı: Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla iftar edip, sana tevekkül ettim
  Ramazan Ayında Resulullah'ın (saa) Duası


  Merhum Kefhemi "Misbah" kitabında Resul-ü Ekrem'den şöyle rivayet etmiştir: "Kim Ramazan ayında her farizadan sonra şu duayı okursa Allah onun günahlarını bağışlar"

  "Allahumme edhil alâ ehl'il-gubûr'is-surûr Allahumme eğni kulle fegîr Allahumme eşbi' kulle cai' Allahummeksu kulle uryan Allahummegzi deyne kulli medîn Allahumme ferric an kulli mekrûb Allahumme rudde kulle ğarîb Allahumme fukke kulle esîr Allahumme aslih kulle fasidin min umûr'il-muslimîn Allahummeşfi kulle merîz Allahumme sudde fegrena bi-ğinak Allahumme ğayyir sûe halina bi-husni hâlik Allahummegzi anna'd-deyne ve ağnina min'el-fagr İnneke alâ kulli şey'in gadîr"

  Anlamı: Allah'ım! kabir ehlini sevindir Allah'ım, bütün fakirleri zenginleştir Allah'ım, bütün açları doyur, Allah'ım bütün çıplakları giyindir Allah'ım, sıkıntısı olanların sıkıntısını gider Allah'ım, bütün garipleri -vatanlarına- geri döndür Allah'ım, bütün esirleri -esirlikten- kurtar Allah'ım, Müslümanların bozulan durumlarını, fasit olan işlerini ıslah eyle Allah'ım, bütün hastalara şifa ver Allah'ım, bizim fakirliğimizi kendi zenginliğinle engelle Allah'ım, bizim kötü halimizi kendi iyi haline dönüştür Allah'ım, borcumuzu eda et, fakirlik ve ihtiyacımızı gider; muhakkak senin her şeye gücün yeter
    2. Cevap: İftar Duası

  zaten yemekleri zor yetiştiriyorum birde bu duayı hayatta yetiştiremem allah oruçlarımızı kabul eder inşallah..