İftarda Edilen Dualar

'Dualar ve Faziletleri' forumunda EyLüL tarafından 16 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. İftarda Edilen Dua  İftarda Edilen Dualar ve Anlamları

  İftar Duası

  Bismillâhi vel hamdü lillâh. Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, Sübhaneke ve bi hamdike tekabbel minnî, inneke entes-semiul aliym.

  Anlamı
  Allahım! Senin için oruç tuttum, Senin rızkınla orucumu açtım Ancak Sana tevekkül ettim Seni hamdinle tesbih ederim. Allahım Benden kabul buyur. Çünkü Sen işiten ve bilensin.
  Ve ya; Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve alleyke tevekkeltü ve alâ rızgıke eftartü

  Ey Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana tevekkül ettim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açtım.

  İftar Sonrası Dua

  Allahümme, ya vasialmağfireti! İğfirli, velivâlideyye ve lilmüminine yevme yekûmül hisab birahmetike ya erhamerrâhimin.

  Manası
  Ey bağışlaması bol olan Allâhım. Beni, anamı-babamı ve bütün iman edenleri kıyamet günü, hesap gününde mağfiret buyur.günahlarımızı bağışla.

  İftar sofrasında oturmuş, iftar saatini beklerken, devamlı bu duayı okuruz. En az üç kere, ençoğu ise yüz kere tesbihleyip çekebiliriz.

  Bu duanın manasından da anlaşıldığı gibi bu duayı okumak çok faydalıdır. Bu dua istiğfardır.

  Kişi şu gelen duâyı da çok okumalıdır. Manasını da aklına almalıdır. Yüce Rabbimizin her şeyi kuşatan o geniş rahmet ve merhametinin sebep ve vesile kılarak istemesini bilmek, kişiyi yüce mertebelere ermeyi nasip eder.

  Allahümme inni eselüke birahmetikelleti vesiat külle şeyin entağfira li

  Manası
  Allahım! Her şeyi kuşatan her şeyi içine alan o geniş rahmetinle beni bağışlamanı diliyor ve benim günahlarımı, hata ve kusurlarımı affetmeni istiyorum.

  Bir de iftar edince orucumuzu açınca Allaha şükür duasi ederiz. O dua şudur.

  İftar Edilince Dua

  Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü e alâ rizkike eftartü. Ve savmelgadi min şehr-i Ramazane neveytü fagfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

  Manası

  Allahım, senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açıyorum. Ramazân-ı Şerifin yarınki günü orucuna da niyyet ettim. benim geçmiş ve gelecek günahlarımı yarlığa bağışla demektir.

  Allah, cümlemizin tuttuğu oruç ibadetlerimizi kabul buyursun. Amin!...

  Cenab-ı Hak, oruç ibadetiyle nefisleri terbiye olan kullarından eylesin!

  Türkçe İftar Duası

  Ya Rab! Ancak sana kulluk ederiz. Ya Rab! Bütün İbadetlerimizde ancak senden yardım isteriz. Bütün hayırlı işlerimizde senin lütfunu bekleriz. Lütfeyle, bize yardımını esirgeme Ya Rabbi! Mübarek Ramazanda mağfiretine eren, kullarının içine bizleri de girmek nasib eyle Yâ Rabbi!