İflas davası dilekçesi

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. İflas davası dilekçesi örneği

  Borçlunun İflasına Karar Verilmesi Dilekçesi örneği
  … MAHKEMESİNE

  DAVACI :
  VEKİLİ :
  DAVALI :
  KONU : Borçlunun İflasına Karar Verilmesi isteği
  AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde çimento alımı için sözleşme yapmışlardır Davalı …TL borcu için bono düzenlemiştir Bononun vadesi …/…/… tarihidir
  2. Davalı müvekkilime ve diğer alacaklılara borcunu ödememek amacıyla işyerinde bulunan makineleri kaçırma girişiminde bulunmaktadır Bu nedenle dava açmamız zorunlu hale gelmiştir

  HUKUKİ NEDENLER : 2004 S K m 177 ve ilgili mevzuat
  HUKUKİ DELİLLER : İcra Takip dosyası, borç senedi, idari araştırma, tanık beyanları ve diğer deliller
  SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, talebimizin kabulü ile müvekkilimin alacağının karşılıksız kalmaması için, borçlunun iflasına karar verilmesini, yargılama masrafları ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim …/…/…

  Davacı Vekili
  Av