İdea Nedir - İdea Felsefe İlişkisi

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. İdea Nedir - İdea Felsefe İlişkisi  Felsefe “İdea” ile ilgilenir “İdea” genel anlamda “Düşünce”dir Ama Düşünce sonsuz küçüklükten sonsuz büyüklüğe dek, insanın ruhsallığından evrenin özdekselliğine dek “her şeyi” anlatmak için kullandığımız evrenseldir Ne yerde ne de gökte, ne insan ruhunda ne de özdeksel evrende “hiçbir şey”, saltık olarak “hiçbir şey” insan düşüncesinin belirlenimlerinden, evrensellerden kaçamaz

  Varolan her şey düşüncenin öznel belirlenimlerinde anlatılır ve varolan her şey kendi nesnel belirleniminde vardır Varolan her şey bir evrensel olduğu için, türünden, ideal Biçiminden, belirli ideasından pay aldığı için vardır İdeadan, Biçimden, evrenselden yoksun bir şey “hiçbir şey”dir, bir varlık değil ama yokluktur, olmayandır Ve bilinemeyen, belirlenimsiz olan var olamayandır

  Bireysel şey, İdeadan yalnızca pay alan şey, belirlenimini kendinde değil, ama İdeada bulan nesne geçicidir, sonludur Yiter İdeanın, Biçimi varoluşu duyusalın, fizikselin, bireyselin varoluşu gibi değildir Pisagor Teoremi fiziksel üçgenler üzerinde varolmaz Duyulur-üstü, fiziksel-üstü varoluşu salt kuramsal düşünce içindir Sonsuzluktadır ve sonsuza dek varolur Görgül Zaman ve Görgül Uzay arı düşüncenin, İdeanın çevresine çit çekmez İdea Türlerin, Biçimlerin olmadığı görgül evrende Türlerin ve Biçimlerin ideal olanağıdır Dünya oluşurken, yaşam oluşurken, insan oluşurken, İdealar tümünün Biçimi, tümünün Belirlenimleridirler Onların varoluş biçimleridirler, onların doğa yasaları, onların matematikleri, onların özsel nitelikleridirler Duyusal değildirler, görülmezler, dokunulmazlar, koklanmazlar ve ölçülmezler Varlıkları yalnızca düşünce içindir Ve böyleyken duyulur bireyselden çok daha başka, çok daha güçlü, çok daha yüksek bir anlamda gerçektirler Eğer varlık kalıcılık ise, duyulur bireyseller değil ama evrensel İdealar gerçek varlıktır Eğer varlık güç ise, sonlu bireyseller değil ama evrensel İdealar güçtür Eğer varlık değişilmezlik ise, evrensel İdealar değişmezdir

  Felsefe, başından bu yana, ideal belirlenimlerin bilgisidir Bu bilim özsel olarak “Mantık”tır, özsel olarak “Us”tur Tüm öznel geçicilikten, tüm yanlışlıktan özgür Nesnelliği konu alır, düşüncenin tüm dışsal güdülenmesinden bağışık özgür deviminin, eytişiminin açınımıdır Eytişim İdeanındır, onun doğasıdır, onun özüdür, onu bir dizge yapan dinamiktir İnsan düşüncesi aynı İdeanın etkinliği, eytişimi, gerçekliğidir İnsan usu aynı İdeanın gizilliğidir Ve gizilliğin edimselleşmesi ne denli olanaklıysa, insanın gerçekleşmesi o denli zorunludur İdeada zorunluk olan şey insanın özgürlüğüdür

  ---------------------