İcra takip talebi dilekçesi örneği

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 28 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. İcra takip dilekçesi, takip dilekçesi örneği, icra dilekçesi örneği

  1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :
  2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :
  3. Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların, adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri :
  4. Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi :
  5. Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı ve soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi :
  6. Takip, ilâma veya ilâm hükmündeki belgeye müstenit ise ilâm veya belgeyi veren makamın adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti :
  7. Adî veya hâsılat kiralarına ait takip talebi :
  8. Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet, çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı değilse borcun sebebi :
  9. Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği :

  Yukarıdaki ( ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

  (İİK m.8, 58)


  ......../......../...............
  Alacaklı veya Vekilinin
  İmzası​
   


Similar Threads: İcra takip
Forum Başlık Tarih
Sosyal Konular İcra Takibi Nasıl Yapılır Bilgi 23 Ocak 2013
Sosyal Konular İcra Takibi Nedir 19 Ocak 2013
Sosyal Konular İcra Davası Kaç Yılda Düşer 17 Ocak 2013
Sosyal Konular İcra Davası Ne Kadar Sürer 17 Ocak 2013
Sosyal Konular İcra Davalarında Temyiz Süresi 15 Ocak 2013