İcra İşlemlerinin Durdurulması İstemi Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 1 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. İcra İşlemlerinin Durdurulması İstemi Dilekçesi
  İcra İşlemlerinin Durdurulması İstemi Dilekçesi Nasıl Olur
  İcra İşlemlerinin Durdurulması İstemi Dilekçesi Örneği  Dosya Esas No: /

  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
  ERZİNCAN

  İCRA İŞLEMLERİNİN
  DURDURULMASINA

  İSTEYEN (BORÇLU) : Adı ve Soyadı, TC kimlik No:

  Adres

  ALACAKLI : Adı ve Soyadı

  Adres

  TALEP KONUSU : İcra işlemlerinin durdurulması

  AÇIKLAMALAR :

  1-Alacaklı tarafından açılan davada Erzincan 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin // gün ve 2007/ Esas, 2007/ Karar sayılı kararı ile aleyhine karar verilmesi üzerine alacaklı kararın kesinleşmesini beklemeden alacağını icraya koyarak, tarafıma bir icra emri gönderdi ve icra işlemlerini başlattı
  2- Erzincan 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin // gün ve Esas 2007/, Karar 2007/ Sayılı kararı tarafımdan temyiz edildiğinden Yargıtay 12 Hukuk Dairesinin // gün ve 2007/ Esas, 2007/ Karar sayılı kararı ile bozulmuştur Bozma kararı ektedir Bu durumda icra işlemlerinin durdurulmasını talep ediyorum
  DELİLLER : İcra Müdürlüğünün 2007/ Esas sayılı dosyası ve her tür delil
  HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu 40 ve ilgili mevzuat
  SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ettiğim üzere, İcra ve İflas Kanununun 40 maddesi gereğince icra işlemlerinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim //

  Talepte bulunan

  Adı ve Soyadı

  İmza