İçişleri Bakanlığının Görevleri

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda zamaneanne tarafından 11 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. İçişleri Bakanlığının Görevleri  İçişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir:  a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,

  b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,

  c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,

  d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,

  e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,

  f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak,

  g) Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,

  h) Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,

  i) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek,

  j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.