iç anadolu bölgesinin su kaynakları

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Belinay tarafından 11 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. iç anadolu bölgesinin su kaynakları nelerdir kısaca

  İç Anadolu Bölgesi, Anadolu'nun orta kısmında yer alan Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Türkiye'de gelişmiş bölgeler arasında yer alır. Bu konumu sebebiyle bu bölgeye Orta Anadolu" da denir.

  İç Anadolu Bölgesi'nin yüz ölçümü 151.000 km² olup bu alan Türkiye topraklarının %21'ini kaplar.Doğu Anadolu'dan sonra ikinci büyük bölgemizdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında diğer bölgelerin hepsiyle komşudur. Aynı zamanda Türkiye'de "tahıl ambarı" olarak da anımsanır.

  Orta Kızılırmak Bölümü

  İç Anadolu'nun, Çankırı'dan Toroslar'a kadar uzanan, içine Kızılırmak yayını alan kısmıdır Alan bakımından bölgenin en büyük bölümüdür Kuzey kesimi daha engebelidir Güney kesiminde plato ve ova düzlükleri yaygındır Ortada ise geniş Kızılırmak platosu bulunur Erciyes volkanik dağı bu bölümde yer alırKapadokya bu bölümde yer alır Niğde-Nevşehir.

  Yukarı Sakarya Bölümü

  Bu bölüm Kızılırmak'ın, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu arasına sokulan yukarı çığırını kaplar İç Anadolu'nun en küçük, en engebeli bölümüdürOrtalama yükselti 1300-1650 metre arasındadır

  Dağlarla kuşatılmış bir havza görünümündedir Engebeli olduğu için tarım alanlarının oranı daha düşüktür Nüfusu seyrek, kentleşme oranı düşüktür Bölgenin kışın en soğuk bölümü burasıdır Bölümde Sivas ili bulunmaktadır Bolumun en onemli sehri Sivas'tır

  Bölgenin en büyük gölü Tuz Gölü'dür Bu göl buharlaşmanın etkisiyle yazın büyük ölçüde küçülmektedir Tuz Gölü, tektonik oluşumludur Derinliği fazla değildir Gölün alanı kışın ve ilkbaharda fazla alan kapladığı halde, yazın buharlaşma ve beslenme yetersizliğinden dolayı kapladığı alan azalır Tuz ihtiyacımızın %30'unu karşılar Diğer önemli gölleri ise Akşehir, Eber, Ilgın (Çavuşçu), Tuzla, Seyfe, Mogan ve gölleridir Sakarya nehri üzerinde ise Sarıyar ve Gökçekaya barajları bulunur.

  Yağışların azlığı bölgenin deniz etkisine kapalı olmasından kaynaklanmaktadır Denizden gelen nemli hava kütlesi, nemini, dağların denize bakan yamaçlarında yağış halinde bırakır İç Anadolu Bölgesi'ne doğru eserken artık kurudur.

  Bölgede görülen yağışlar konveksiyonel ve cephe sel kökenlidir Kırkikindi adı da verilen konveksiyonel yağışlar İlkbaharda yaygındır.