İbretlik Sözler

'Güzel Sözler' forumunda Wish tarafından 24 Mart 2009 tarihinde açılan konu


 1. "Ateşin kuru odunu yakması, insanın sevaplarını mahvetmekte gıybetten daha suratlı değildir."
  (Hadis–i Şerif)
  "Hanımının yanında yabancı kadınlardan bahsetme. Çünkü senin yabancı kadınlardan bahsettiğin gibi o da yabancı erkeklerden bahsetmek cesaretini gösterir." (İmam–i Âzam)  "Her öğrendiğim bilgiyi diğer insanlara da öğretmeyi elbette arzu ederim. Ama beni övmemeliler. Aldığım sevap bana yeter." (İmam Şâfîî)


  "Cimrilik insanın kendi elinde bulunanı vermeyişidir. İhtirasla karışık eli sıkılan ise, hiçbir şeye kanaat etmeden tüm insanların ellerindekini kapmayı istemektir." (Tâvus Bin Keysan)  "Zenginlerle sohbet ederken aziz, fakirlerle sohbet ederken zelil ol. Zira zenginlere karşı izzetli davranman tevazû, fakirlere karşı zilletli davranman şereftir."
  (Ebû Osman Hîrî)  "Allah'a dost olan, hiçbir şekilde dünyaya dost olamaz; dünya dostu olan, asla Hakk'ın dostu olamaz."
  (Ebû İshak)  "Tasavvuf, dostun kapısı önünde diz çöküp eşiğine baş koymaktır, kovsa bile."
  (Ali Rûdbârî)  "Kişi, şu dört hasletten gâfil olmamalıdır: Birinci doğru söz, ikinci doğru iş, üçüncüsü samımı dostluk, dördüncüsü emanete sadâkatla riayetkâr olmak."
  (Ebu Ali Sakafî)  "Yazık! Bin kere yazık! Bilerce, ağyâr, reis, serdâr, bey ve yakışıklı genç gaflet kefeniyle hasret toprağına gömülmüşler ve bunlardan br tanesi bile dinin başbuğu olmaya lâyık değil." (Ebu Hasan Harakânî)  "Haramı terk eden cehennemden kurtulur, şüpheli olan şeyleri terk eden cennete gider, helalın fazlasını terk eden Allah'a erer." (Ebû Ali Dekkâk)
  "Dünya bir deryâ, âhiret sahil, gemi takva, bütün insanlar da yolcu." (Ebû Ya'kub İshak)
    2. Cevap: İbretlik Sözler

  "Ateşin kuru odunu yakması, insanın sevaplarını mahvetmekte gıybetten daha suratlı değildir."
  (Hadis–i Şerif)
  "Hanımının yanında yabancı kadınlardan bahsetme. Çünkü senin yabancı kadınlardan bahsettiğin gibi o da yabancı erkeklerden bahsetmek cesaretini gösterir." (İmam–i Âzam)  "Her öğrendiğim bilgiyi diğer insanlara da öğretmeyi elbette arzu ederim. Ama beni övmemeliler. Aldığım sevap bana yeter." (İmam Şâfîî)


  "Cimrilik insanın kendi elinde bulunanı vermeyişidir. İhtirasla karışık eli sıkılan ise, hiçbir şeye kanaat etmeden tüm insanların ellerindekini kapmayı istemektir." (Tâvus Bin Keysan)  "Zenginlerle sohbet ederken aziz, fakirlerle sohbet ederken zelil ol. Zira zenginlere karşı izzetli davranman tevazû, fakirlere karşı zilletli davranman şereftir."
  (Ebû Osman Hîrî)  "Allah'a dost olan, hiçbir şekilde dünyaya dost olamaz; dünya dostu olan, asla Hakk'ın dostu olamaz."
  (Ebû İshak)  "Tasavvuf, dostun kapısı önünde diz çöküp eşiğine baş koymaktır, kovsa bile."
  (Ali Rûdbârî)  "Kişi, şu dört hasletten gâfil olmamalıdır: Birinci doğru söz, ikinci doğru iş, üçüncüsü samımı dostluk, dördüncüsü emanete sadâkatla riayetkâr olmak."
  (Ebu Ali Sakafî)  "Yazık! Bin kere yazık! Bilerce, ağyâr, reis, serdâr, bey ve yakışıklı genç gaflet kefeniyle hasret toprağına gömülmüşler ve bunlardan br tanesi bile dinin başbuğu olmaya lâyık değil." (Ebu Hasan Harakânî)  "Haramı terk eden cehennemden kurtulur, şüpheli olan şeyleri terk eden cennete gider, helalın fazlasını terk eden Allah'a erer." (Ebû Ali Dekkâk)
  "Dünya bir deryâ, âhiret sahil, gemi takva, bütün insanlar da yolcu." (Ebû Ya'kub İshak)
    3. Cevap: İbretlik Sözler

  Buluşup el sıkışan iki müslüman yoktur ki, ayrılmadan önce Allah onları bağışlamasın." (Ebû Dâvud)


  "Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir." (Ebû Dâvud)


  "Bir topluluk bir yere vardıklarında, içlerinden birinin onlara selâm vermesi yeterli olur. Oturanlardan birisinin onlardan selâm alması yeterlidir." (Ebû Dâvud)


  "İçinizden hiçbir kimse yoktur ki, bana selâm gönderdiği zaman, Allah onu benim ruhuma ulaştırıp da ben onun selâmını almayayım." (Ebû Dâvud)

  "Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir!" (Tirmizî)  "Kim insanların kendisi için ayağa kalkıp saygı göstermelerini isterse, ateşteki yerine hazırlansın." (Ebû Dâvud)


  "Birbirinizle el sıkışın ki, kalplerdeki düşmanlık silinsin. Hediyeleşin ki, birbirinizi sevesiniz ve aradaki dargınlıklar böylece kalksın."
  (İbni Mâlik)

  "Selâm, konuşmaktan önce gelir." (Tirmizî)


  "Evladım! Evine girince selâm ver ki, selâmın hem sana, hem de aile halkına bir bereket olsun.” (Tirmizî)


  "Binekli yürüyene, yürüyen durana, az olanlar çok olanlara, küçük büyüğe selâm verir." (Buhârî)  "İhtiyara, sırf yaşından dolayı hürmet eden hiç kimse yoktur ki, Allah da ona yaşlandığında saygı gösterecek birini ihsan etmesin." (Tirmizî)
    4. Cevap: İbretlik Sözler

  Fitne ateşini yakan, içinde yanar."
  (Hadis–i Şerif)  "Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız."
  (Ayet 4/31)  "Allah bize fazlıyla tecelli etsin, bizi fazlıyla korusun. Adliyle tecelli ederse yanarız."
  (Abdülhakim Arvasi)  "Üç kişinin gıybeti olmaz, bunlar:
  *Nefsinin arzularına uyanlar.
  * Fıskını ilan edenler.
  * Zalim hükümdarların."
  (Hasan–ı Basri)  "İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur. Biri sağlık, öteki de gençlik."
  (Hazreti Ali)  "Allah'tan korkan kimsenin kalbi erir, Allah'a olan sevgisi artar ve aklı selim sahibi olur."
  (Zunnûn–ı Mısri)  "Fitne uykudadır, uyandırana Allah lanet etsin."

  (Hadis–i Şerif)


  "İmanın zirvesi, hükme sabır ve kadere rızadır."
  (Ebu'd–Derda)  "Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde hased ve kin tutandır." (İmam–ı Şafii)  "Başkalarının kederini duymayan kimse nasıl insan sayılabilir?"
    5. Cevap: İbretlik Sözler

  Gözü olmayana sen bir varlığı istediğin kadar tasvir et

  Hapisteki adama diyorsun ki hadi gidelim gezmeye.

  Yalnızlık,olgunlaşmamış kişi ile oturmaktan daha hayırlıdır.

  Hz.Ömer (R.A.)

  Şu iki haslet kimde bulunursa kemale erer;

  İnsanların elindekine göz dikmekten kurtulmak,
  İnsanların ezalârına karşı tahammül etmek.

  Eyyüb-Es-Sahtiyani (Rah.A.)

  Alelâde otlar iki ay içinde yetişir,fakat,kırmızı gül ancak bir yılda yetişir,gül verir.
  MEVLANA Celâleddin Rûmi (Ks.)

  Rezil kimselerin saltanatı, kâmil insanların âfetidir.
  Hz. Ali (R.A.)


  Bir hatalı işde başarı kazanır, sevinirsen; bu sevincin, yaptığın hatadan daha büyüktür.
  Abdullah b. Abbas (R.A.)

  Adam olmayanın eline bir mal, bir mevki geçti mi, herkesten önce kendi rezilliğini dinleyen kendisi olur.

  MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

  Halkı rencide eden âlemde, Kendi rencide olur son demde.


  Şeyhülislam Yahyâ

  Vallâhi kulum, eyliyemem kimseye bühtân, Hep çektiğim kendi cezâ-i âmâlimdir.


  Şâir Vasfi

  Herkesin gözü önünde fenâlık yapan alçaktır. Gizli yaan da kendisinden utanmayan ve Allah'tan korkmayandır.

  Lâ Edrî


  Sadakayı lâyık olana ver ki, o da hayır görsün.

  Hz. Ali (R.A.)

  Sadaka, bedenî ibâdetlerden ve nâfile ( yani farz olmayan ) ibâdetlerden üstündür.