İbrahim Medeni Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 9 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


  1. İbrahim Medeni Kimdir

    İbrahim Medeni Hayatı Kısaca

    Anadolu evliyâsından. Boyabatta doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1601 (H.1010) senesinde Medînede vefât etti. Bakî Kabristanında hazret-i Abbâsın türbesi yakınına defnedildi. İstanbulda ilim tahsîli yaptı. Müftî ve Nakîb-ül-eşrâf olan Malumzâdeden ilim öğrendi. Sonra tasavvufa meyledip Alacahisarlı Hasan Efendiden feyz aldı. Tasavvufta yetiştikten sonra Kefe halkını irşâd etmekle vazîfelendirildi. Kefede bir müddet insanlara dînin emirlerini ve yasaklarını anlatmakla meşgûl oldu. Sonra hocası Hasan Efendinin ziyâretine gidip, müsâde alarak, Medîne-i münevvereye gitti ve orada yerleşti.


    alıntı