İbrahim Hayrani Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 9 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


  1. İbrahim Hayrani Kimdir
    İbrahim Hayrani Kimdir, Kısaca Hayatı


    İbrahim Hayrani Anadoluda yaşayan velîlerdendir.İbrahim Hayran Eskişehire bağlı Mihalıccık kazâsının Narlı köyünde doğdu. Doğum târihi belli değildir.İbrahim Hayran Babası, Muhammed Efendidir. Babasının yanında gerekli din bilgilerini öğrendikten sonra köyde imâm-hatiplik yapmaya başladı. İlim tahsîline devâm etmek için İstanbula gitti. Sultan Ahmed Medresesinde derslere devâm ederken Nakşibendiyye yolunun büyüklerinden Şeyh Vahy Efendinin sohbetlerinde bulundu. Bir gün Şeyh Vahy Efendi; Oğlum İbrâhim! Bizim âhirete göçmemiz yaklaştı.Henüz bu yoldaki çalışmanız tamam olmadı. Bizden sonra Üsküdar Selîmiye Dergahında Ali Behçet Efendiye mürâcaat edip, ondan bu yoldaki çalışmanızı tamamlayınız. buyurdu. İbrahim Efendi, hocasının vefâtından sonra emre uyarak Ali Behçet Efendinin huzûruna vardığında Gel İbrâhim Efendi. diye iltifatta bulundu. Behçet Efendinin terbiyesi altına giren İbrâhim Efendi kısa zamanda kemale geldi.

    İbrahim Hayran Tahir Ağa Dergahında bir müddet insanlara doğru yolu anlattıktan sonra, 1844 (H.1260) senesinde vefat etti. Vasiyeti üzerine Selimiye Kışlası yanındaki Selîmiye Dergâhının bahçesine defnedildi.

    Pertev Paşa, Selîmiye Dergâhı içerisinde bir kütüphane kurmuş, İbrâhim Efendiye de buradaki kitapları muhâfaza vazîfesini vermişti. Bu sebeple İbrâhim Efendi bir gün talebelerinden Ahmed Dedeye kütüphâne yanında bir yer göstererek vefatından sonra oraya defnedilmesini istemişti.