İbrahim Efendi (Aşçı Dede) Kimdir, Kısaca

'Dini Bilgiler' forumunda Masal tarafından 7 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Aşçı Dede İbrahim Efendi Kimdir


  İbrahim Efendi (Aşçı Dede) Hakkında Bilgi


  Erzincan velîlerindendir.

  İsmi İbrâhim bin Halil bin Muhammed Ali Beydir. 1828 (H.1244) senesinde İstanbulda Kandillide doğdu. Bir hac seferinde Medînede vefât ettiği ve orada defnedildiği nakledilmiştir.

  Babası yeniçeri başçavuşu olup, Rusya muhârebesinde iken İbrâhim Efendi doğmuş, babasına müjdelenmiştir. İbrâhim Efendi belli bir tahsilden sonra tasavvufta Mevleviyye yoluna girdi. Bir müddet bu yolda ilerlemek için çalıştı. Daha sonaErzincana gidip Hacı Fehmi Erzincânî hazretlerini tanıyıp ona talebe oldu. Onun sohbetlerinde kemâle erdi. Mükemmel bir medrese tahsîli gördü. Askeriyede rûznâmeci olarak vazîfe yaptı.

  Hocasını tanıdığı ve tasavvufta kemâle erip yükseldiği yer olması sebebiyle Kûy-i Cânân-ı Hakîkî diye vasfettiği Erzincana gitmek için İstanbuldan gemi ile yola çıkıp Trabzona oradan daErzincana geçti.

  İbrâhim Efendi, hocası Hacı Fehmi Efendinin ve onun hocası Vehbi Hayyâtın (TerziBabanın) hayâtını ve kendi hayâtını anlatan üç ciltlik bir eser yazmıştır. Büyük ciltler hâlinde olan bu hâtırâtında ayrıca tasavvufa âit çok kıymetli bilgiler, hocalarının sohbetleri yer almıştır. Kendi hayâtını uzunca anlattığı bu eseri çok kıymetli bir eser olup, tasavvufta ilerlemek, yetişmek isteyenler için çok güzel misâller ve faydalı bilgiler yazmıştır. Bu eserinden başka İsmâil Hakkı Bursevî hazretlerinin Rûhul-ül-Beyân Tefsîrindeki Fârisî şiirleri tercüme etmiş ve bu tercümenin sonuna Fârisî kâideleri anlatan bir risâle eklemiştir. Risâle-iTercümet-ül-Hakâyık adlı bir eseri vardır.