İbrahim Bin Edhem Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 8 Ağu 2012 tarihinde açılan konu

  1. İbrahim Bin Edhem Kimdir
    İbrahim Bin Edhem Kimdir, Kısaca Hayatı

    İbrahim bin Ethem,meşhur âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. Miladi 714′te (H.96) Belh şehrinde doğup, 779′da (H.162) Şamda vefât etti. İsmi, İbrâhim bin Edhem bin Mansûr, künyesi Ebû İshâktır. Nesebi hazret-i Ömere dayanır. Fudayl bin İyâd, İmrân bin Mûsâ bin Zeyd Râi ve Şeyh Mansûr Selâminin sohbetinde bulunup, VeyselKarânî hazretlerinin rûhâniyetinden istifâde etmiştir.

    Bağdât, Şâm veHicazda meşhûr oldu.Üç kıtanın âlimlerinin çoğundan ilim öğrendi. İmâm-ı Azam hazretlerinin sohbetleriyle olgunlaştı. Dinde fakih ve müctehid oldu. Rumlarla yapılan cihadlara katıldı. Arap lisânını çok fasîh konuşurdu.

    Babası Edhem, Belh şehri pâdişâhıydı. KendisiŞehzâde olup, tahtta oturur, avlanmayı severdi.Her türlü imkâna sâhip, her istediğini yer, her istediğini giyer, her emri hemen yapılırdı.Bir yola çıktığı zaman, kırk altın kalkanlı asker önünden, kırk altın gürzlü asker arkasından yürürdü. O bütün bunları terk etmiş ve Allahü teâlâya gönül vermiştir.Mübârek sözleri ve kerâmetleri dilden dile dolaşmış, muhabbeti hep gönüllerde yaşamıştır. Dünyâ sultânları unutulmuş, fakat O unutulmamıştır.