İbrahim Bin Ali El-A'zeb Kimdir, Kısaca

'Dini Bilgiler' forumunda Masal tarafından 6 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. İbrahim Bin Ali El-A'zeb Hakkında Bilgi


  İbrahim Bin Ali El-A'zeb Biyografisi  Evliyânın büyüklerinden ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir.

  Künyesi Ebû İshâk ve Ebû Muhammed olup, lakabı Şemsüddîn'dir. 1162 (H.557) senesinde doğdu. İbrâhim bin Ali doğunca, babası ona Abdurrahmân ismini koydu. Babası, o gece rüyâsında Resûlullah efendimizi gördü. Resûl-i ekrem, oğluna İbrâhim adını koymasını ve künyesinin de, Ebû Muhammed olmasını emretti. O da bu emri hemen yerine getirdi.

  Ebû Muhammed İbrâhim önce amcasından Kurân-ı kerîm öğrendi. Babasından, amcasından, Ebül-Feth el-Bettâdan ve daha birçok âlimden hadîs-i şerîf dinledi ve Hanbelî mezhebinin inceliklerini öğrendi. Mukâyeseli hukûku ise Ebül-Feth İbn-i Menâdan tahsil etti. Bunun yanındaKâdıl-Kudât İbn-üş-Şehrazûrînin derslerine devâm etti. İlimde çok yüksek bilgilere sâhib oldu. Çeşitli konularda fetvâ verdi.

  1207 (H.604) senesinde, Bâb-ün-Nevâya kâdı tâyin edildi. Derb-i Iyâr Medresesinde ders verdi.
  Ebû Muhammed İbrâhim, ârif ve kâmil bir zâttı. Tasavvuf ilmini, Sultân-ül-Evliyâ adıyla bilinen dedesi Ahmed bin Ebil-Hasan er-Rıfâîden öğrendi.

  İbrahim Bin Ali El-A'zeb 1213 (H.610) senesinde Ümm-i Ubeyde köyünde vefât etti. Baba ve dedesinin bulunduğu türbeye defnedildi.