İbni Sina Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Yasemin tarafından 28 Şubat 2014 tarihinde açılan konu


 1. İbni Sina Kimdir Hakkında bilgi  İbni Sina 980 yılında günümüzde Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Buhara yakınlarındaki Afşan köyünde doğmuştur.Tarihte önemli bir filozof ve bilim insanı olan İbni Sina, Farabi’nin öğrencisidir. 10 yaşına geldiğinde Kuran-ı Kerim’i ezbere bilen İbni Sina 18 yaşına geldiğinde tüm ilimler hakkındabilgi sahibiydi. İlim ve felsefe alanında son derece önemli bir yere sahip olan, büyük etki bırakan İbni Sina 1037 yılında Hamedan’da (İran) hayatını kaybetmiştir.

  İbni Sina geride altı yüzü aşkın eser bırakmıştır.

  İbn-i Sina’nın tıp alanında yazdığı 18 ciltten oluşan Kitab-ül Şifa ve El-Kanun fi’t-Tıb en önemli eserleridir. El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu) , 12. yy.da Latinceye çevrildi ve Avrupalılar bu büyük eserden haberdar oldular. Böylece 17. yy.a kadar Avrupa’daki üniversitelerde temel eser olarak okutuldu. Eser farmakoloji, tedavi fizyoloji ve hıfzısıhha olmak üzere bölümlere ayrılmaktadır.


  ibni sina henüz 19 yaşındayken doktor unvanı aldı ve bu alanda hiç ücret almadan hastaları tedavi etti. Samani İmparatorluğu döneminde yaşayan İbni Sina, bu hanedannın sona ermesi üzerine Ürgenç’den Merv’e, Nişabur’dan Horasan’, Rey’den İsfahan’a kadar pek çok şehir dolaştı.


  Büyük islam alimi İbn – i Sina , islam düşüncesinde Felsefe Geleneğinde Farabi’yle başlayan Aristotelesçi ( Meşsaî )akımın en önemli temsilcisidir .

  İbn – i Sina , Kuşyar adlı bir zamanın büyük bir hekimin yakınında tıp eğitimi aldı . Farklı konular üzerine 240’ı tanesi bu güne kadar gelen 450 civarında makale yazdı . Elimizdeki bulunan bu yazıların 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tıp üzerinedir . Eserlerinin en ünlüleri ve tanınmış olanları felsefe ve fen konularını içerir çok genişçe bir faaliyet kalan Kitabü’ş – Şifa ( İyileşme Kitabı ) ile El – Kanun fi’t – Tıb’dır ( Tıbbın Kanunu ) . Bu ikincisi ortaçağ üniversitelerinde okutulmuştur . Hatta bu eser Montpellier ve Louvain’de 1650 yılına civarında ders kitabı olmuştur .