İbni Sina Eserleri

'Ders notları' forumunda Elfida tarafından 11 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. İbni sinanın yaptığı eserler
  İbni sinanın yapıtları

  -Kitabü'ş-Şifa
  11 ciltlik bir eser olup nerdeyse tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır.

  -el Kanun fi't Tıb
  Bu kitap İbn-i Sina'nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir. İbn-Sina'nın en ünlü kitaplarındandır.700 yıl boyunca Batı'da ders kitabı olarak okutulmuş bir eserdir. Günümüzde Paris Üniversitesi'nin tıp fakültesi öğrencileri S.t Germain Bulvarı yakınlarındaki konferans salonunda İbn-i Sina ve er-Razi gibi iki bilginin portreleri ile karşılaşırlar.

  -Kitabu'n-Necat
  Kitap savaş alanında ve Kitabü'ş-Şifa'nın yetkin bir özeti şeklindeydi.

  -Kitabu'l-İşaret ve't-Tenbihat
  Bu kitap İbn-i Sina'nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır.

  -Lisanü'l-Arab
  Isfahan'da bir Arap bilgini onun Arapça bilgisini yetersiz gördüğünden İbn-i Sina'yı üç yıl çalıştırarak müsvedde biçiminde Lisanü'l Arab'ı yazdı.

  -Aksamu'l-Ulumi'l-Akliyye
  -Risale fi'l Hudud
  -İsbatu'n-Nubavve
  -Risale fi'l-Kader
  -el-Ahlak
  -Kitab fi's-Siyaset
  -Risale fi'l-Aşk
  -Hayy İbn Yakzan
  -Kitabu'l-İnsaf
  -el-Ahd
  -el-işaretu ila İlmi'l-Mantık
  -el-Hidaye
  -Makale fi'n-Nefs
    2. süper,süper,süper:p
    3. Çok güzel
   


Similar Threads: İbni Sina
Forum Başlık Tarih
Ders notları İbni Sina Buluşları 29 Mayıs 2011
Ders notları İbni Sina Neyi Buldu 29 Mayıs 2011
Ders notları Kasırgaların oluşmasına yol açan nedir 11 Mart 2015
Ders notları Yazılışına Göre Tarih Çeşitleri Nelerdir? 14 Kasım 2014
Ders notları Biyoloji alanında yapılan araştırmaların insan sağlığının korunmasına ve iyileştirilmesine katkıları 20 Eylül 2014