İbn-İ Sina'nın En Belirgin Özelliği

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 24 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


  1. İbn-İ Sina'nın En Belirgin Özelliği Nedir


    İbn-İ Sina'nın Belirgin Özelliği


    ibni sinanın en belirgin özelliği en belirgin özelliği tıp alalnındaki zekası ve buluşlardır.

    İslam düşünce tarihinin en büyük isimlerinden olan İbni Sinanın bu seçkinliği, birçok yönden özgünlük taşıyan, ayrıntılı ve mükemmel bir sistemle sunulmuş felsefesinden ileri gelir. İbni Sina, ilahiyattan ahlak ve siyasete kadar felsefenin o dönemdeki bütün disiplinlerini ele almış; ayrıca başta tıp olmak üzere, pozitif bilimlerde de söz sahibi olmuştur. Helenistik dönemde yeniplatoncu bir kimliğe büründürülmüş olan Aristotelesçiliği, felsefe yöntem ve ölçüleri içinde kalarak İslami bir söylemle ortaya koymaya çalışmış; Gazali, Fahreddin Razi, İbni Teymiyye gibi İslam dünyasında çok etkin olan bilginlerin ağır eleştirilerine karşın «eş-Şeyhur-Reis » (baş üstat) ünvanını bütün dönemlerde korumuş; tıpta ise modem tıbbın doğuşuna kadar Doğu ve Batıda otorite sayılmıştır.