İbn-i Sina Felsefesi

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 22 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. İbn-i Sina Felsefe

  İbn-i Sina ve Felsefe

  İslam felsefesinin iki büyük okulu ; meşaiyye ve işrakkiye okullarıdır.

  Meşailik : Platon-Aristotales uzlaştırılması , İşrakilik ; Platon– Tasavvuf uzlaştırılmasıdır.

  Deneycilikle akılcılığı bağdaştıran İni Sina bu bağdaştırmasında doğabilimsel islam felsefesinin kurucusu Razı ile Faraziden yararlanır. Mesailikten işrakiliğe geçmiş bir düşünür olmasıyla da islam felsefesinde önemli bir rol oynamaktadır.

  İni Sina felsefesi üçe ayrılır.
  - Yüksek bilimler ( Al-ilm-ül-ali)

  Maddesinden tümüyle ayrışmış biçimlerin bilimiki bunlar : metafizik ve mantıktır.
  - Aşağı bilimler ( Al- ilm-ül-efsel )


  Maddesine bağlı biçimlerin bilimiki bunlar tabiat bilimleridir.
  - Orta bilimler ( Al-ilm-ül-avsat )

  Maddesinden ancak zihinde ayrılan bilimler ki bunlar matematik bilimleridir.

  İni Sina matematikten mantığa ve oradanda metafiziğe geçer Aristo gibi felsefeyi ikiye ayırır ;
  - Nazari Hikmet ( Kuramsal felsefe )
  - Amali Hikmet ( Eylemsel Felsefe)

  Birincisinde tabiat felsefesi , matematik felsefe ve metafizik vardır. Eylemle değil , bilmekle ilgilidir.

  İkincisi hem eyleme hem de bilgiye aittir. Medeni hikmet veya siyaset , ev hikmeti veya ekonomi ( El- hikmet ül-menziliye), ahlaki hikmet ( El-hikmet ül-hulkiye )
  alıntı