İbn-İ Rüşd Kimdir?

'Biyografi' forumunda ZeuS tarafından 8 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. İbn-İ Rüşd,
  İbn-İ Rüşd Hayatı,
  İbn-İ Rüşd Eserleri,
  İbn-İ Rüşd Hakkında Bilgi

  İbn-İ Rüşd Kimdir - ibn-i rüşd ün hayatı - ibn-i rüşd ün eserleri

  İbn-i Rüşd Endülüslü-Arap felsefeci ve hekim, bir felsefe, fıkıh, matematik ve tıp alimidir. Kurtuba'da doğdu ve Marakeş, Fas'ta öldü.d. 1126 - ö. 10 Aralık 1198

  İbn-i Rüşd'e göre biricik filozof Aristo'ydu.

  İbn-İ Rüşd Kimdir?
  İbn-i Rüşd en çok Aristo'nun eserlerinden yaptığı, bugün Batı'da pek çoğu unutulmuş, tercüme ve şerhleriyle ünlüdür. 1150'den önce Avrupa'da Aristo'nun eserlerinin birkaç tercümesinden başkası yoktu ve bunlar da din adamlarınca rağbet görüp, incelenmiyorlardı. Batı'da Aristo'nun mirasının yeniden keşfedilmesi, İbn-i Rüşd'ün eserlerinin 12. yüzyıl başlarında Latince'ye tercümesiyle başlamıştır.

  İbn Rüşd'ün Aristo üzerine çalışmaları otuz yıllık bir dönemi kapsar ve bu dönem içinde, erişemediği "Politika" dışında bütün eserlerine şerhler yazmıştır. Eserlerinin İbranice tercümeleri de, İbrani Felsefesi üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. İbn Rüşd'ün düşünceleri, Hıristiyan skolastik gelenekten, Aristo'nun mantık çalışmalarına değer veren [Brabant'lı Siger], Thomas Aquinas ve (bilhassa Paris Üniversitesi'ndeki) diğerleri tarafından özümsenmiştir. Thomas Aquinas gibi meşhur skolastik filozoflar, ona ismi yerine "Şârih" (Yorumcu) ve Aristo'ya da "Filozof" diyecek yüksek derecede önem veriyorlardı. İslam dünyasında bir okul bırakmamış ve ölümü Endülüs'teki serbest düşünce hayatının gurubunu işaret etmiştir.


  Orta Çağ'ın Avrupalı skolastiklerinin kendisine gösterdikleri saygıdan ötürü, Dante İbn Rüşd'ü İlahi Komedya'da diğer büyük pagan filozoflarla beraber, "iltifatın üne borçlu olunduğu" Limbo'da tasvir etmiştir.

  Bazı eserleri

  Felsefe üzerine iki eseri vardır;

  Tehafütü't Tehafüt
  Makela fı'l Mizac