İbadet nedir anlamı

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 9 Şub 2014 tarihinde açılan konu

 1. İbadet nedir anlamı kısaca


  İbadet kulluk etme, tapma, boyun eğme, bir efendinin emrine uyma, buyruklarını yapma anlamlarına gelmektedir.

  İslam'da ibadet, Allah'a karşı gösterilecek saygı, tâzim ve hürmet demektir. İbâdet Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasakladığı bütün haramlardan uzaklaşmak mânâsındadır. Tasavvufta Allah için yapılan her şey ibâdettir.

  İbâdet Çeşitleri

  Yapılış itibariyle ibâdetler üç çeşittir.

  Bedeni ibâdet, kalp ve beden hareketleriyle yapılan ibâdetlerdir. Namaz ve oruç gibi.
  Maddi ibâdet, mal ile yapılan ibâdettir. Zekât gibi.
  Hem maddi hem bedeni ibâdet; vücut hareketleri ve mal ile yapılan ibadetlerdir. Hac gibi.

  Dinin ana unsurlarının, iman, ibadet, ahlak ve muamelat şeklinde dörtlü bir tasnife tabi tutulduğunu biliyoruz. İbadetin ayrıca ahlakın bir alt birimi gibi ele alınması yadırganabilir.

  Namaz, oruç, zekat ve hac gibi şekillere ve kurallara bağlı ibadetlerle de sınırlı değildir. Aslında ibadet , kalbi ve fiili, insan olarak sergilediğimiz her tutum, yöneliş ve eylemi kapsamına alır. Bu manada, güzel huyları, ahlaki erdemleri, Allah’ın hükümlerine uygun muamelelerimizi de içine alır.