I-İ Harfi ile başlayan Özlü kısa sözler

'Ülkeler' forumunda ZeuS tarafından 13 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. Irmak yanında çay çağlamaz.


  Ismarlama dua kabul olmaz.


  Ihlamurdan odun, beslemeden kadın olmaz.Türk Atasözleri


  Iraktan tiryak (ilâç - panzehir) yetişinceye kadar yılan sokmuş adam mürd olur.


  intikam bir çeşit vahşiyane adalettir.Bacon


  ilim beşeriyetin velinimetidir.Barthelot


  insanlar, bir çamur parçası olan bu dünya yüzünde; birbirlerini yiyen böceklerden farksızdırlar.Voltaire


  insan fenalık etmek için günde yüz kere, iyilik etmek içinse ancak senede bir defa fırsat bulur.Zerdüşt


  insanın kaderi kendine yetişir, fakat saadetini tamamiyle duyabilmesi için onu bir başkasıyle paylaşması gerektir.Mark Tıuain


  İnsanın dünyada şerefiyle yaşayabilmesi için en kısa ve en emin yol, olduğu gibi görünmektir.Sokrat


  irfan sahipleri hiçbir zaman ölmezler; çünkü ariflerin kalpleri onların mezarıdır.Kelîm


  İnce cümlelere aptal kulaklar kitlidir.Strindberg


  İyilik saadetin intişarından başka bir şey değildir.Andre Gide


  İnsan melek olsaydı, dünya cennet olurdu.Tevfik Fikret


  İhtirasla tasavvur edilip başarılan bir eserde daima bir özellik bulunur.Balzac


  İhtiraslar, gemilerin yelkenlerini şişiren rüzgârdan başka bir şey değildir. Rüzgârlar bazen gemileri batırır. Fakat rüzgâr olmayınca hiç yürümez.Voltaire


  İhanet, iyi başlar, ama sonunda kendine ihanet eder.Liuy


  İğne ucu kadar bir delik bir küpü boşaltır.Türk Atasözü


  İnsan ne kadar akıllı olursa olsun, ihtiyatsız mı... sonunda muhakkak başarısızlığa uğrar.Gambetta


  İki adam, başında fesin yok, derse; elini başına çal.Türk Atasözü


  İnsan, hep kendini geçmeye çalışmalıdır.Kraliçe Christana


  İnsan bedeni, olmuş bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni, kullan kendini, göreyim seni.Türk Atasözü


  İşini bulan adam mutludur. Başka bir mutluluk aramasın.Cariyle


  İki nimet vardır ki insanların çoğu onun kıymetini bilmezler : Vücut sağlığı, vicdan rahatlığı.Haz. Muhammed


  İnsan ancak yabancı memleketlerde vatanın ne olduğunu anlar.G. Freytag


  İlâhların bile ortadan kaldıramadığı aşkı yalnız vatan sevgisi yok edebilir.J. Stuart


  İnsan olana öldükten sonra bir güzel nam bırakmak belki hiç ölmemekten hayırlıdır.Namık Kemal


  însana nisbetle mevta ne ise, şiire nisbetle tercümesi odur.S. Ertürk


  İltifat, yalanın elbise giymişidir.


  iş düzelten yalan, fitne koparan gerçekten iyidir.Şeyh Saadi


  iki kişinin arasım bulan adam yalancı değildir.Haz. Muhammed


  İnsan oğlu on, dokuzu don.Türk Atasözü


  İnsan saadeti burnunun üstünde unuttuğu gözlük gibi etrafta arar.Droz


  İş bitirenin işi biter.Türk Atasözü


  İstediğin kadar sık, turpun kanı akmaz.İngiliz Atasözü


  İyilik et te denize at, balık bilmezse halik bilir.Türk Atasözü


  İnsan, teşebbüs ve mücadelelerinde çeşitli mağlûbiyet ve hezimetlere uğrayabilir. Fakat hakikî mağlûbiyet, artık bir daha muvaffak olamayacağını zannederek mücadeleye nihayet vermektir.Cemil Sena Ongun


  İnsan, mutluluğu, mesleğine intibak ettiği oranda hisseder.Dr. Alexis Carrel


  İnsan, gülümseyişle göz yaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır.Byron


  İnsan, insanın kurdudur.Plautus


  İnsan, insanın şeytanıdır.Türk Atasözü


  İnsanlar kendilerinde olan faziletlerden pek az, fakat kendilerinde bulunmayanlardan da o nisbette çok bahsederler.Lessing


  İnsan, «Ne ise o olma»yı reddeden tek yaratıktır.Albert Camus


  İdealizm, aksiyona hız veıen fikir kuvvetidir.Cahit Tanyol


  İyimserlik, insan için ömrü boyunca devam eden bir irattır.W. Hazlitt


  İlmin esirgenmesi helâl olmaz.Haz. Muhammed


  İnsanın ruh tarafı ne kadar gelişmişse maddenin baskısına o derece mukavemet eder.


  İstidat sakin bir inzivada tekâmül edebilir. Şahsiyet ise ancak gürültülü hayat yolunda inkişaf eder.Goethe


  İnsanın değil, saadetinin dostu vardır.Napoleon


  İlâhlardan müteşekkil bir halk olsaydı, onlar kendilerini demokrasi ile idare ederlerdi. Bu derece kusursuz bir idare insanlara lâyık değildir.J. J. Rousseau


  İstikbali hiç düşünmem, çünkü biz gözümüzü açıp kapayıncaya kadar gelip geçecektir.Einstein


  İnsanın kendi kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.Eflâtun


  İtiyat, insana ikinci bir tabiattır.Joremski


  İnsanın yalnız ekmeğe değil, şerefe de ihtiyacı vardır.Lacordaire


  İyi geçirilmiş bir gün, iki yarından iyidir.Güneş Takvimi


  İnsan güldüğü kadar insandır.Moliere


  İnsan kendi saadetinin yaratıcısıdır.Henry D. Thoreau


  İlim, akrabalar tarafından yağma edilmeyen, hırsızlar tarafından çalınamayan ve başkaları ile paylaşılınca azalmayan yegâne servettir.Havabhhubi


  İtaat etmesini bilmeyen, hükmetmesini de bilmez.Aristo


  İtaat etmek, insana itaat ettirmek hakkını verir.Emerson


  İnsan, kendisinde yok edilmez bir şeyin var olduğuna inanmadan yaşayamaz.Kafka


  İyi kitaplar başarıya doğru uzatılmış birer köprüdür.


  İyi kitaplar en gerçek arkadaşlardır.Bacon


  İstiklâl de şeref gibi kumsalı olmayan kayalık bir adadır.B. Shaw


  İnsan kanuna tabi olduğunu öğrenince hür olmuştur.VIII. Durant


  İlim gençlikte dikilen, ihtiyarlıkta meyvesi alınan bir ağaçtır.Orman Takvimi


  İmtihanlarda süslenmiş makyajlı kız öğrencilere şüphe ile bakarım. Kılıklarının ve makyajlarının intizamıyle cehaletlerini gizlemeye çahştıklarına inanmağa meyleder, tetikte bulunurum.Robert Landy


  İhtiyar gibi hareket eden genç, bir budala, genç gibi hareket eden ihtiyar, bir delidir.Cenap Sahabettin


  însan hayatta bir çıraktır ve onun ustası da ıstıraptır.A. de Musset


  İtibar, insanın canı gibidir. Bir kere çıktı mı, bir daha dönmez.Pubillus Syrus


  İş, yağa benzer. İşten başka bir şeyle karıştırmanın imkânı yoktur.J. Graham


  İyiliği yapan, susmalı ve iyilik gören, söylemelidir.İspanyol Atasözü


  İnsanların çift gözlü, lâkin tek dilli olmalarının sebebi, bir söylüyor-larsa, iki görmeleri içindir.Çolton


  İhtiyarlık korkusu, kötü bir âdettir. Çalışan adam, böyle bir huy edinmeye vakit bulamaz.A. Maurois


  İtiyatların zincirleri, önce hissedilmeyecek kadar hafif, sonra kırılamayacak kadar kuvvetli olur.Disraeli


  İktidar, iktidara düşkün olmayanlara tevdi edilmelidir.Eflâtun


  İyi kanunlar vicdanın yazılmış şeklinden ibarettir.Chateaubriand


  İşinin esiri olan insan, başkasının esiri olmaz.Cariyle


  İhtiyarlığında çocuklarından beklediğin şey, senin, babana yaptığındır.Pittaküs


  İyi adam olmak için, kimseye fenalık etmemek yetmez. İyilik etmesini de bilmelidir.


  İyi giyin ama dikkat et ki kostümün senden üstün olmasın.Cenap Sahabettin
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 4 Tem 2014