I. Dünya Savaşı Sonrası - Paris Barış Konferansı Hakkında Bilgi

'Ders notları' forumunda Wish tarafından 23 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


  1. Dünya Savaşı Sonrası
    Paris Barış Konferansı

    PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 Ocak 1919)

    1 Dünya Savaşı sonunda barış antlaşmalarını hazırlamak amacıyla, İtilaf Devletleri arasında yapıldı Konferansın kararlarına hakim olan beş devlet vardı: ABD, İngiltere, Fransa, Japonya ve İtalya Konferansa esas itibariyle İngiltere ve Fransa hakim oldu Konferansa katılan ABD Başkanı Wilson’un amacı, Milletler Cemiyeti’nin kurulmasını sağlamaktı İngiltere ve Fransa ise barışı düşünmekten çok, barış düzeninde kendi çıkarlarını en iyi şekilde gerçekleştirecek yolu arama çabası içindeydiler

    Fransa’nın amacı Almanya’yı bir daha savaş yapamayacak duruma getirmekti İngiltere’ye gelince, esas amacı, Alman tehlikesini ortadan kaldırmak ve Avrupa’nın dengesini bozucu faktörleri yok etmekti Toprak ve sömürge taleplerinden vazgeçmek istemeyen Fransa ve İngiltere, savaş öncesi benimsedikleri Wilson’un İlkelerini dikkate almadılar