Hz Yunus Balığın Karnında

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 1 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Hz.Yunus ve Balık
  Hz Yunus Balığının Karnında Yaptığı Dua

  Yunus aleyhisselâm, Allahü Teâlâ tarafından Asur medeniyeti merkezlerinden Ninova ahalisini doğru yola davet için memur edilmişti.

  Ninovalılar büyük bir şer ve fesad içerisinde olduklarından Allahın elçisinin sözlerine kulaklarını tıkadılar. Hz. Yunus bunun üzerine çok gadaplandı, kızdı ve Allahü Teâlâdan izin gelmesini beklemeden orayı terkedip kaçtı, Yafaya geldi, sahiplerinin Tersise gitmek istedikleri bir dolu gemi buldu, ücretini verdi ve gemiye bindi.

  Yolculuk devam ederken büyük bir fırtına koptu, dalgalar çoğaldı; gemi batacak hale geldi. Gemiciler telâşa kapıldılar, gemiyi hafifletmek için ağır eşyaları denize atmaya başladılar. O sırada Yunus aleyhisselâm da geminin altına inmiş uykuya dalmıştı. Kaptan durumdan haberdar edip
  *Rabbına dua et, ola ki bizi bu halden kurtarır da helak etmez» dedi. Gemidekiler,
  *Bize bu felâket kimin sebebiyle geldi? Bunu bilmek için aramızda kura atalım, dediler, Atılan kura Hz. Yunusa düşmüştü, bunun üzerine;
  - «Anlat bize, sen ne yaptın, nereden gelip nereye gidiyorsun, hangi köyden hangi soydansın?» dediler. O vakit onlara
  *Ha ben karayı ve denizi yaratan göklerin ilâhı Rabbın kuluyum» dedi ve başından geçen hâdiseyi anlattı. Onun üzerine gemidekiler çok korktular ve «Niye öyle yaptın?» diye kendisini ayıpladılar. Sonra ona,

  *Bu denizin durulması için sana ne yapalım?» dediler. Yunus aleyhisselâm da
  *Beni denize atın fırtına durur, çünkü bu büyük fırtına benim için oldu» diye cevap verdi. Adamlar buna rağmen gemiyi karaya çekmek istediler, muvaffak olamadılar. Nihayet Hz. Yunusu tuttular, gemide bulunanların kurtulması için kendi rızasıyla denize attılar, derhal deniz duruldu. Ve büyük bir balık, Allahü Teâlânın emriyle Hz. Yunusu yuttu.
  Yunus aleyhisselâm balığın kanunda hatasını anladığı, Rabbından izin almadan kavmine kızıp kaçtığı için kendini çok ayıplıyor, kınıyor, pişman oluyor;
  *Allahım, senden başka ilâh yoktur, tesbih(zikir) ancak sanadır, muhakkak ki ben haddini aşanlardan oldum.» diye nida ediyordu. Fakat sadece burada değil, öteden beri Rabbına teşbih ile zikredicilerden olduğu için balığın karnında üç gün üç gece kaldı ki, bu Allahü Teâlânın bir peygamberini hapsedişinin bir ifadesiydi.
  Allahü Teâlâyı öteden beri teşbih ettiği için mahlûkatın tekrar diriliş gününe kadar burada kalması mümkün iken, kalmadı ve böyle kısa bir müddetten sonra yine Allahü Teâlânın emriyle balık tarafından açık, boş bir sahaya bırakıldı.
  Yunus aleyhisselâm balığın karnından karaya çıktığı zaman hasta bir halde idi ve Allahü Teâlâ kendisine bir siper olarak, üzerinde bal kabağı cinsinden bur bitki bitirdi, orada istirahat etti. Daha sonra kaçtığı kavmine hakkı bildirmesi için tekrar memur edildi ki, onların nüfusu yüz bini geçiyordu. Hz. Yunus kavmini Allahın azabını haber vererek îmana davet etti. Onlar da bunun üzerine yeis halinde îman ettiler ve bir zamana kadar ömür sürdüler.

  Hz. Yunus kıssasında dikkate şayan bir husus vardır ki, o da yeis halinde îmanın makbul geçmesi, yalnız Yunus aleyhisselâmın kavmine mahsus olmasıdır.

  Hz. Yunus'un (A.S) Balığın Karnında Yaptığı Dua

  La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn.

  Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum.

  (Enbiya Suresi, 87.ayet)