Hz peygamberimizin künyesi

'Dini Bilgiler' forumunda Burcu tarafından 22 Kasım 2014 tarihinde açılan konu


 1. Hz peygamberimizin künyesi

  Peygamberimiz(s.a.v), ölen çocuğu Kasım’dan dolayı (Eb-ül Kasım= Kasım’ın babası) künyesini taşır;bunun, başkaları tarafından kullanılmasına müsaade etmezdi.

  Müşrikler, Peygamberimize (İbn-ü Ebi Kebşe= Ebu Kebşe’nin oğlu ) künyesini takmışlardı.
  Kebş; Lügatte; üç yaşına basmış koç ve Başbuğ manasına da gelir.

  Bu da ya Peygamberimizin sütannesi Halime’nin kocası Haris’in künyesinin Ebu Kebşe oluşundan veya Abd-ul Muttalib’in annesi tarafından dedesi olup Ebu Kebşe künyesini taşıyan Amr b. Zeyd’den veya Peygamberimizin annesi tarafından dedesi olan Vehb. B. Abd-i Men af’ın bu künyeyi taşımasından yahut da Peygamberimizin, putperestliğe aykırı davranışlarını müşriklerin, Huzâalı Ebu Kayle Vecz b. Galib’in (ki Peygamberimizin anne tarafından dedesinin dedesi olur.)Putlara tapmayı red, inkâr ve putperestleri tahkir edip Şi’râ yıldızını mabut edinişine benzetmelerinden ileri deliyordu.

  Yine müşrikler, Peygamberimiz’i, Peygamberlik gelmeden önce, kendisindeki doğruluk ve güvenilirlik gibi birçok üstün meziyetlere bakarak(El Emin) diye de anarlardı.