Hz Muhammedin Mekkedeki faaliyetleri

'Dini Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 8 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu


 1. Mekke'nin Fethi ve Peygamber Efendimizin Mekke'deki Faaliyetleri
  Peygamberimizin Mekkedeki Faaliyetleri

  Mekkenin fethi islam ve insanlık açısından çok önemlidir. Müslümanlığın gelişmesinde büyük bir engel olan Hayberin bertaraf edilmesinden sonra Kureyş tehlikesi de ortadan kalkmış oluyordu. Sıra artık Kâbenin içinde olduğu Mekkenin fethine gelmişti. Bu fethin en büyük sebeplerinden birisi de Kâbeyi putlardan arındırıp Allahın adını Mescid-i Haram da yüceltmektir.

  Ordusunu hazırlayan Peygamber Efendimiz, on bin kişilik kuvvetleriyle Mekkeye ulaşmıştı. Peygamberimiz ordusuna gereken talimatı verdi. Sancak Hacuna dikilecekti. İslam ordusun dört bölük halinde: Resulullah Mekkenin alt kısmından, Halid bin Velid yüksek kısmından, bir takım kabileler sağ taraftan, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah hazretleri ise piyadelerle sol taraftan girecekti. Hz. Peygamber fethi kan dökülmeden yapmak istiyordu.

  Bütün birlikler şehre girdiği halde Halid bin Velidin kuvetleri hala şehre girememişti. Çünkü Kureyşten Süheyl bin Amr, Safvan bin Ümeyye ve İkrime bir Ebi Cehil tarafından hazırlanan çetelerle tuzağa düşürülmüştü. Halid bin Velid Resulullahın kan dökmeme erine yerine getirmek istemiş fakat müşriklerin ok yağdırmasıyla bir seferde hücum etmişti. Halidin bu tek hücumla 13 kişiyi birden öldürmesiyle müşrikler dağılıp kaçtılar.

  Artık Mekke müslümanların elindeydi. Hz. Peygamber Kâbenin kapıcısına kapıyı açtırdı ve içeri girerek bütün putların dışarı çıkartılmasını buyurdu. Artık Kâbede ezan sesleri duyuluyordu.
  Alıntı​