Hz.Muhammedin hayatı kronolojik sıralaması Kısaca

'Dini Bilgiler' forumunda Demet tarafından 2 Aralık 2014 tarihinde açılan konu


 1. Hz.Muhammedin hayatı kronolojik sıralaması

  20 Nisan 571 - İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed (s.a.v.) doğdu.
  575 - Dört sene süt annesi Halime'nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü.
  576 - Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine'ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ'da annesinin vefâtı.
  578 - Dedesi Abdulmuttalib'in vefatı ve amcası Ebû Talib'in himâyesine girmesi.
  583 - Amcası Ebû Talib ile Suriye'ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra'da Bahîra'nın, bu genç çocuğun beklenen son peygamber olabileceğini sezmesi.
  588 - Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.
  591 - Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren Ficar harbinde tarafsız kalması ve Hılf’ûl Fudûl Cemiyeti'ne girmesi, bununla hep iftihar etmesi.
  595 - Hz. Hatice'nin kervanını Şam'a götürmesi, Meysere'nin Hz. Muzammed (asv)'e hayranlığı.
  596 - Hz. Hatice ile evlenmesi, Ebû Talib’in nikâh töreninde konuşması.
  598 - Oğlu Kasım'ın doğması. (Kendisine Ebul Kasım denilmesi).
  599 - Hz. Ali’nin doğması.
  600 - Kızı Zeyneb doğdu,
  604 - Kızı Rukiye doğdu,
  608 - Kızı Ümmügülsüm doğdu.
  608 - Muhammed’ül Emîn denilen Hz. Muhammed’in Kâbe hakemliği.
  610 - Hira mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk vahyin gelişi, peygamber oluşu. En yakınlarını İslâm'a davet etmesi. Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd’in Müslüman olmaları.
  613 - Üç yıl gizli davetten sonra Safâ Tepesi’ne çıkıp açıktan davete başlaması.
  615 - Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğindeki 14 Müslümanın Habeşistan'a hicreti.
  616 - Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman olmaları.
  617 - Hz. Ali'nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 Müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin muhacirleri geri istemesi.
  619 - Kureyş’in üç senelik ablukayı kaldırması. Hz. Hatice ve hemen peşinden Ebû Talib'in vefatı. Müslümanların sevinçle üzüntüyü bir arada tatması (Hüzün Yılı).
  620 - Peygamberimiz (asv)'in İslâm'a davet için Taif'e gitmesi.
  İsrâ ve Mi'rac Olayı. Allâhu Zülcelâl’in Peygamberimizi onurlandırması.
  Peygamberimiz (asv)'in hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.
  I. Akabe Biatı. Medineli (Yesribli)12 kişinin müslüman olması. Beş vakit namaz farz kılındı.
  622 - Hz. Muhammed (asv)'in, dostu Hz. Ebû Bekir’le Mekke'den Medine'ye hicreti. Hicrî takvimin başlangıcı.
  Rasûlullah (asv)'ın Kuba Mescidi'ni yaptırması. Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması. Neccâr oğullarının Rasûlullah (asv)’ı Medineye götürmesi.
  Ebû Eyyûb el Ensârî’nin evinde yedi ay misafir kalması.
  Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.
  623 - Medine'de Mescid-i Nebevî'nin ve Hâne-i Saâdet’in yedi ayda inşâsı.
  - Ezanın meşrû kılınması. İlk nüfus sayımı.
  - Cihada izin verilmesi.
  624 - Peygamberimiz (asv)'in kızı ve Hz Osman'ın hanımı Rukiye'nin vefatı.
  - Peygamberimiz (asv)'in kızı Hz. Fatma ile Ebû Talib'in oğlu Hz. Ali'nin evlenmesi.
  625 - Uhud harbi, Hz. Hamza'nın şehid olması.
  - Hz. Hasan’ın doğumu (Ramazan ayında)
  - Peygamber Efendimiz (asv)'in Hz. Ömer’in kızı Hafsa ile evlenmesi.
  - Hz. Hüseyin’in doğumu. (Şaban ayında)
  626 - Peygamberimiz (asv)'in Ümmü Seleme ile evlenmesi.
  - İçki ve kumarın haram kılınması.
  627 - Hendek (Ahzab) Harbi: Medine'yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.
  - Peygamberimiz (asv)'in, halasının kızı Zeyneb ile evlenmesi.
  - Teyemmüm meşrû kılındı.
  628 - Hudeybiye Antlaşması. Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma Müslümanlar için siyâsî bir zaferdi.
  - Hayber'in Fethedilmesi. Hz. Ali'nin dillere destan kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengâveri (savaşçısı) Merhab'ı bir hamlede yere sermesi.
  - Fedek Yahudileri’nin vergiye bağlanması.
  - Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed (asv)'i (zehirli etle) zehirleme girişimi.
  - Peygamberimiz (asv)'in Hz. Safiyye ile evlenmesi.
  - Mut’a nikâhının yasaklanması.
  629 - Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre Müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmeleri (Umret’ül Kazâ).
  630 - Mekke'nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi.
  - Taif’in muhasarası, putlarının Ebû Süfyan ve Mugîre’nin eliyle yıkılması.
  - Kızı Hz. Zeyneb'in vefatı. Eşi Mâriye’den oğlu İbrahim’in doğumu.
  - Mescid-i Nebevî'de üç basamaklı bir minber yapılması.
  - Tebük Seferi. Peygamberimiz (asv)'in son gazâsı. Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans’a karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir.
  - Sevgili oğlu İbrahim'in vefatı. Necâşî için gâib namazı kılması.
  631 - Hz. Ebubekir’in hac emirliği.
  632 - Peygamberimiz (asv)'in (ilk ve son) Vedâ Haccı ve yüz bini aşkın hacıya yaptığı Vedâ Hutbesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’nden asırlarca önce insan haklarının ilânı.