Hz Muhammedin dilinden dualar

'Dualar ve Faziletleri' forumunda YAREN tarafından 24 Mart 2011 tarihinde açılan konu


 1. hz muhammed'in duaları,
  peygamberimizin dilinden dualar,
  hz muhammedin dua örnekleri


  Allahümme innî e'ûzü bike min fitneti'n-nâri ve 'azabi'n-nari ve min şerri'l-ğına ve'l-fakri.

  "Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, Cehennemin azabından zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım."
  (Ebu Dâvûd, "Vitr", 32)  Allahümme innî e'ûzü bike min şerri ma 'amiltu ve min şerri ma lem a'mel.

  "Allah'ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.'

  (Müslim, "Zikir' 65, 66)  Ailahümme innî e'ûzü bike mine'l-cübni ve e'ûzü bike min en uredde ila erzelil 'umuri ve e'ûzü bike min fitneti'd-dünya ve e'ûzü bike min azabi'l-kabr.

  "Allah'ım! Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından, dünya fitnelerinden ve kabir azabından da sana sığınırım."
  (Buhârî, "Cihad", 25; Tirmizî, "Deavât", 113; Nesâî, "İsiiâze", 27)


  Allahümme innî e'ûzü bike en edille ev üdalle, ev ezille ev üzelle ev ezlime ev uzleme ev echele ev yüchele 'aleyye.
  "Allah'ım! Dalalete (sapıklığa) düşmekten veya (başkalarını) dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya (başkasını) hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan, sana sığınırım."

  (EbûDâvûd, "Edeb", 112)