Hz.Muhammed (s.a.v) Evliliği kısaca

'Dini Bilgiler' forumunda Habibe tarafından 6 Nisan 2016 tarihinde açılan konu


  1. Hz.Muhammed (s.a.v) Evliliği kısaca

    Esed kabilesinden Huveylid'in kızı olan Hz. Hatice Tacire (tüccar kadın) Tahire (temiz) Afife (iffetli) ve Kübra (büyük) lakaplarıyla anılan, zenginliği kadar güzelliğiyle ve namuslu oluşu ile de tanınmış bir hanımdı. Daha önce iki kez evlenmiş, her iki evliliğinden birer çocuğu olmuştu. Ticaretle uğraşıyordu. Ama mallarını satmak için uzun yolculuklara çıkamıyor, yerine bu işi yapacak güvenilir adamlar tutuyordu. 1O yıl kervanın başına Hz. Muhammed (s.a.v) getirdi. Çok güvendiği Meysere adındaki yardımcısıyla akrabalarından Huzeyme'yi de kervanla gönderdi. Hz. Hatice'nin memnun kaldığı bu ticaret kervanının son durağı Busra oldu. Hz. Hatice, peygamberimizin (s.a.v) davranışları ve güzel ahlakı hakkında aktarılan bilgilerden etkilenerek, Onunla (s.a.v) evlenmek istedi. Aracılar yoluyla nikah kararlaştırıldınca Peygamberimiz (s.a.v), mehir (gelinin bizzat kendine ödenen mal) olarak Hz. Hatice yirmi dişi deve vermiştir. Velime olarak iki deve kesildi. Velime düğün yemeği demektir.Ayrıca peygamberimiz (s.a.v) evlendiği gün, babasından kalan sadık cariye Bereke'yi (ÜmmüEymen) azad etti.

    Efendimizin (s.a.v) ve Hz. Hatice 25 yıl aynı yastığa baş koyduğular. Bu evlilikten kasım, Zeyneb, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatma ve Abdullah adlarında altı çocukları oldu. Kasım'ın doğumundan sonra Peygamberimiz (s.a.v) Ebu'l-Kasım olarak anılmaya başlandı. Kazım henüz sütten kesilmeden yürümeye yeni başlamışken vefat etti. O dönemde Ebu Talip'in maddi sıkıntıları vardı. Peygamberimiz (s.a.v) amcasının yükünü hafifletmek için o sırada beş yaşında olan Hz. Ali'nin bakımını üstlendi. 15 yaşında olan Cafer'i de amcası Hz.Abbas aldı. Ümmü Eymen de kocasının vefatıyla yeniden aileye döndü. Efendimiz (s.a.v) ona çocuklara "anne" diye hitap eder, 'O,baba yadigârımızdır' diye buyurdu. Kelb kabilesinden Zeyd Bin Harise on beş yaşındayken köle pazarından satın alınarak aileye katıldı.