Hz. Muhammed Kur'an-ı Kerimi insanlara nasıl açıklamıştır

'Ders notları' forumunda zamaneanne tarafından 8 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. Hz. Muhammed Kur'an-ı Kerimi insanlara nasıl açıklamıştır

    Allah(cc), insanlar için seçtiği, kendisine vahyini gönderen Peygamberinden vahiy mahsulü olan kitabının mana ve hükümlerinin insanlara açıklamasını istiyor.

    Kur'an-ı Kerim, eksik gelmemiştir, ancak tebliğcisi, müfessiri ve açıklayıcısı Hz. Muhammed ile kendisini insanlara takdim etmiş, anlatmıştır. Kur'an'daki hükümlerin çoğunluğu külli olduğundan, o külli hükümleri izah ve açıklamak için daima sünnete ihtiyaç duyulmuştur.

    Hz. Peygamber, Kur'an'da pek çok mücmel meseleyi tafsil etmiştir. Kur'an'da, "namazı kılın" diye emredilir; fakat, namazın nasıl kılınacağı ve ne zaman kılınacağı çok vazih bir şekilde açıklanmamıştır.

    Kur'an- ı Kerim'deki hakikatleri bizlere açıklayacak ve öğretecek olan kişi, kendisine kitap gelen mümtaz şahıs Hz. Muhammed'dir. Zira Kur'an ona inmiştir. O, mutlak olarak Kur'an'ı insanlar içinde en iyi bilen ve en iyi anlayandır. Bundan dolayı O, mübelliğ ve tebyin ile mükelleftir. Bu hususlar ayetlerde açıkça belirtilmiştir. "Ey Peygamber, sana Rabbin tarafından gönderileni herkese bildir"(Maide, 5/67). Hz. Peygamberin tebliğ edeceği şeyi, herkesten iyi bileceğinde şüphe yoktur.