hz. ilyas ' ın hayatı ?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 10 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. hz. ilyas ' ın hayatı hakkında bana bilgi bulabilirseniz iyi olur

  Cevap: hz. ilyas ' ın hayatı ?

  İlyas (A.S.), Peygamber olarak gönderildiği insanları dine davet etmiştir: "(Hz. İlyas) milletine: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz misiniz? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da Ba'l putuna mi taparsınız?" demişti (es-Sâffât, 37/124-126).

  Ayet-i Kerime'de geçen "Ba'l", o kavmin tapındığı putun ismidir. Oturduğu şehirlerinin ismi "Bek" olan bu halkın, tapındıkları puttan dolayı şehirlerinin isminin "Ba'lebek" olduğu rivayet edilmektedir.

  Rivayete göre Hz. İlyas İsrailogulları'na Hızkıl (A.S.)'dan (Hezekiel) sonra gönderilmiştir. insanları Allah'a imana çağıran Hz. İlyas, kavminin Ba'l putuna tapmamasını emretmiştir. O bölgenin kralı, önce iman etmesine rağmen daha sonra irtidat ederek Hz. İlyas (A.S.)'i öldürmeye kalkmıştır. Hz. İlyas, yedi sene kadar dağlarda bayırlarda dolaşmış, insanları Tevrat'ın emirlerine davet etmiş, iman etmemeleri üzerine, o beldeye üç yıl hiç yağmur düşmemiştir. Daha sonra Hz. İlyas'ın duasıyla yağmur yağmasına rağmen yine İlyas (A.S.)'a iman etmemişlerdir. Kendisinden sonraki Ben-î İsrail Peygamberlerinden Kur'an'da ismi zikredilen Elyas'a (A.S.)'i (Hz. İlyas) yetiştirmiştir. Rivayete göre kavminin imansızlığına kızan İlyas (A.S.), Allah-u Teâlâ'dan kendisini gökyüzüne kaldırması için dua etmiş, bunun üzerine belirlenen bir yerde yanında Elyas'a (A.S.) da varken gökten gelen ateş gibi bir ata binip havalanmış, nübüvvet simgesi olarak da aşağıda kalan Elyas'a hırkasını atmış ve semâya refedilmistir.

  Ancak şurası unutulmamalıdır ki bu rivayetler İsrailoğulları'nın Tevrat kökenli rivayetleridir. isin doğrusunu en iyi Allah bilir (İbn Kesîr, Tefsiru'l Kur'ani'l Azîm, VII, 31). Hz. İlyas (A.S.)'in, Hızır (A.S.) ile yılda bir kez buluştuğuna inanılır, halk arasında bu buluşma Hızır İlyas (Hıdrellez) seklinde simgelenmiştir.