Hz İdris Kıssası

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 21 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hz İdris Peygamberin Kıssası


  Hz İdris Kıssaları

  İdris Peygamber Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden birisi olan İdris, peygamberler sıralamasında, Kur'an-ı Kerîm'de adı geçmeyen fakat Tevrat metinlerinde yer alan Şit 'den sonra peygamberlikle görevlendirilmiştir.

  Kur'an-ı Kerîm'de İdris ismi iki yerde geçmektedir. İki ayette de onu ihsas etmektedir. Ayetler şöyledir.
  Vezkur fîl kitâbi idrîse innehu kâne sıddîkan nebiyyâ. Ve Kitap'ta İdrisi zikret. Muhakkak ki O, sadık bir Nebî (Peygamber) idi. (19/Meryem /56)

  Ve refanâhu mekânen aliyyâ.Onu yüce bir makama yükselttik. (19/Meryem/57)

  Ve ismâîle ve idrîse ve zelkifl, kullun mines sâbirîn.İsmaili, İdrisi ve Zülkifli de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. (21/Enbiya /85)

  Ve edhalnâhum fî rahmetinâ, innehum mines sâlihîn.Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi.(21/Enbiya /86)

  Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, İdris peygamber hakkında onun; tevhide sadık ve tevhidi yaşama ve tebliğ etmede sabırlı, salih bir kimse olduğunu beyan eder. Yine Kur'an-ı Kerim onun, yüce bir mevkie yükseltilmiş, Allah'ın rahmetine ulaşmış bir resul olduğunu bildirir.