Hz İdris Kimdir

'Dini Bilgiler' forumunda zamaneanne tarafından 21 Kas 2012 tarihinde açılan konu

 1. Hz İdris Yaşamı


  Hz İdris Hayatı  Şit aleyhisselamın torunlarındandır. Asıl ismi Ahnûh veya Hanûhtur.

  Kurân-ı kerîmde İdrîs diye bildirildi. Kendisine peygamberlik, hikmet ve sultanlık verildiği için “Müselles bin-Nime (kendisine üç nîmet verilen) de denilmiştir. Babasının adı Yerd, annesinin adı Berre veya Eşvettir. Bâbilde veya Mısırda Mûnif denilen yerde doğduğu rivâyet edilmiştir. Kendisine otuz suhuf (forma) kitap verildi. Diri olarak göğe kaldırıldı.

  İdrîs aleyhisselam, kavmine kendisinden sonra gelecek peygamberleri, Muhammed aleyhisselamın vasıflarını bildirdi. Kendisinden sonra gelecek olan Nûh Tûfânını ve Âhir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselamı bütün tafsilâtıyla anlattı. Peygamber olduğunu ispat eden birçok mucizeler gösterdi. Fakat kendisine kavminden pek az kimse itâat etti, pek çoğu ise karşı geldi. Bunun üzerine İdrîs aleyhisselam yaşamış olduğu Bâbil diyârından Mısıra hicret etti. Kendisine îmân edenlerle birlikte burada yerleşti. Allahü teâlâ ona yetmiş iki lisanla konuşmayı nasib etti. Her kavmi kendi lisanıyla hak dîne dâvet etti. Harp âletleri yapıp, kâfirlerle cihâd etti.


  İdris aleyhisselamın on husüsiyeti vardır.

  Birincisi: Mürsel bir peygamberdir.

  İkinicisi: Kendisine otuz suhuf inmiştir.

  Üçüncüsü: Yıldız ilmini o geliştirmiştir.

  Dördüncüsü: ilk yazı yazan odur.

  Beşincisi: Terzilik sanatını o bulmuştur.

  Altıncısı: Cihat için harp aletleri keşfetmiştir.

  Yedincisi:Allahü tealanın ismini ve dinini yaymak için ilk defa cihat etmiştir.

  Sekizinncisi:Harpte kafirleri esir almak ondan kalmıştır.

  Dokuzuncusu:Elibise giymek onun adetidir
  İdrîs aleyhisselamın hikmetli sözlerinden bâzıları şunlardır:
  “Akıllı kimsenin rütbesi yükseldikçe, tevâzûsu (alçak gönüllülüğü) artar.

  “Câhil, mertebesi yüksek olsa da, basîret ehlini hakîr ve aşağı görür.

  “Dostlar arasındaki hakîkî sevgi, içinde bir menfeat temin etme ve kendisinden bir zararı def etme düşüncesi olmayan sevgidir.

  “İnsanda bulunan en fazîletli cevher, akıldır. Sâhibini pişman ettirmeyen en kıymetli şey sâlih ameldir.

  “İyi hasletlerin en üstünü; kızgınlık hâlinde doğruluk, sıkıntı hâlinde cömertlik, cezâ vermeye gücü yettiği hâlde affetmektir.

  Kurân-ı kerîmin Meryem, Enbiyâ sûrelerinde İdrîs aleyhisselamla ilgili haberler verilmiştir .