Hz. Hüseyinin Hayatı

'Dini Bilgiler' forumunda Elfida tarafından 24 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


  1. Hz. Hüseyinin Hayatı Hakkında Bilgi

    İmam Hüseyin (a.s), Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılı Şaban ayının üçüncü veya beşinci günü Medinede gözlerini dünyaya açtı.Göğsünden aşağısının dedesine çok benzediği rivayet edilir. Doğduğu zaman Hz. Peygamber, ağabeyi Hasan'a yaptığı gibi o güne kadar Araplarca pek bilinmeyen adını, kulağına bizzat ezan okuyarak koydu ve doğumunun yedinci gününde akîka kurbanı kestirip Hz. Fatıma'dan saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istedi.
    İmam Hüseyin (a.s) yaklaşık yedi yıl Resulullah (s.a.a)in, otuz yıl Emirul- Muminin Alinin, on yıl da İmam Hasanın hayatları zamanında yaşamıştır. Hicretin 50. yılında İmam Hasan (a.s)ın mazlumca şehit edilmesinden sonra hak yolunun takipçilerinin önderliğini üstlenmiştir.