Hz.Davud Aleyhisselam hayatı kısaca özeti

'Dini Bilgiler' forumunda By RiZeLi tarafından 4 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. Davud Aleyhisselam
  Hz.Davud
  Hz.Davud Hayatı

  İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdârdı. Soy bakımından Yakub aleyhisselamın Yehûda adlı oğluna dayanır. Süleyman aleyhisselamın babasıdır. Kudüste doğdu. Orada yaşadı ve orada vefat etti. Kendisine İbrânî dilinde Zebur kitâbı verildi. Sesi çok güzel ve tesirliydi. İsmi Kurân-ı kerîmde on altı yerde geçmektedir.

  Allahü teâlâ, Musa aleyhisselamdan sonra, İsrailoğullarına birçok peygamberler gönderdi. Bu peygamberler insanları Tevratın hükümleriyle amel etmeye dâvet ettiler. Fakat zaman geçtikçe azgınlaşan İsrailoğulları, Tevratın hükümlerini değiştirdiler, peygamberlerini dinlemediler, ahlâkları tamâmen bozuldu. Allahü teâlâ Amâlika kavmi hükümdârı Câlûtu karşılarına belâ gönderdi. Câlût, İsrailoğullarını vatanlarından sürüp çıkardı. Daha sonra, Talut isimli bir hükümdâr gelerek memleket işlerini ve orduyu düzene koydu. Câlûtun üzerine yürüdü. Talutun ordusunda bulunan Davud aleyhisselam, Câlûtu öldürdü. Talutun ölümünden sonra, Davud aleyhisselam İsrailoğullarının hükümdârı oldu.

  Bir müddet sonra Allahü teâlâ kendisine peygamberlik vazîfesi veZebur adlı kitabı verdi. İnsanları Allahü teâlânın dînine dâvet etti ve adâletle hükmetti. Filistin, Sûriye ve Arap Yarımadasının birkısmını fethederek memleketi genişletti. Kudüsü başkent yaptı. Ayrıca Amman, Haleb, Nusaybin ve Ermenistanı da fethetti.

  Mescid-i Aksa adıyla Kurân-ı kerîmde bildirilen büyük bir mescidin inşâsını başlattı. Mescidin yapılıp bitirilmesi işini oğlu Süleyman aleyhisselama vasiyet ederek, yüz yaşında vefat etti. Kabrinin Kudüs sûru dışında olduğu rivâyet edilir.

  Davud aleyhisselamın çok güzel ve tesirli sesi vardı. Kendisine İbrânî dilinde Zebur kitabı geldi. Bu kitap, manzum şeklinde olup, eski manzum kitapların en meşhurudur. Zebur, meşhur dört ilâhî kitaptan biri olup, Tevrattan sonra gönderilmiştir. Vaaz ve nasîhat şeklinde olup, Tevratı kuvvetlendirdi. Onu açıklayıp onunla amel etmeye çağırdığından,Tevratın hükümlerini yürürlükten kaldırmadı. Davud aleyhisselam, hazret-i Musanın getirdiği dîni kuvvetlendirdiğinden resûl olmayıp, Benî İsraile gönderilen nebîlerden biridir.

  Davud aleyhisselam çok ağlar, çok ibâdet ederdi. Gündüzü oruçla, geceyi namaz kılarak ibâdetle geçirirdi. Gecenin ancak üçte bir kısmında uyurdu. Bir gün oruç tutar, öbür gün tutmazdı.

  Allahü teâlâ mucize olarak dağları, taşları, kuşları onun emrine vermişti. Yanık sesiyle Zeburu okumaya başlayınca, kuşlar havadan ağaçlara iner, hep birlikte, okunan Zeburu tekrar ederlerdi.

  Allahü teâlâ Davud aleyhisselama demiri ateşe sokmadan ve dövmeden istediği şekli verebilme mucizesi vermişti. Demirden zırh yapar, elinin emeğiyle geçinir, devlet hazînesinden bir şey almazdı. Yırtıcı hayvanlar, hazret-i Davudun huzûruna gelip, ona tam bir bağlılıkla hizmet ederlerdi.

  Kurân-ı kerîmde Bakara, Nisâ, Mâide, Enâm, İsrâ, Enbiyâ ve Sâd sûrelerinin birçok âyet-i kerîmelerinde Davud aleyhisselamdan bahsedilmektedir.