Hz. Ali dönemindeki iç karışıklıklar

'Sorularla İslamiyet' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


  1. Hz. Ali dönemindeki iç karışıklıklar    Hz Ali dönemindeki iç karışıklıklar ne zaman başladı


    Hz Ali döneminde iç karışıklıklar, kendisinin halife olmasıyla başlamıştır Gerek Cemel ve gerekse Sıffın'deki muhalifleri, öncelikle halifeye biat etmeyi reddetmiş olanlar veya biattan sonra muhalefet edenlerdi Dolayısıyla Cemel ve Sıffin hadiselerinde muhaliflerin halifeye karşı tutumu, önem arz etmektedir Hz Aişe'yi hacdan Medine'ye getirmeyip Mekke'ye geri döndüren, Talha ve Zübeyr'i halifeye karşı çıkmasına sebep olan şey ne idi? Ümmeyyeoğulları ve Muaviye'nin muhalefeti neye dayanıyordu?Hz Ali ve Muaviye'nin birbirine karşı izlediği siyaset, müslümanları iki başlılığa götürmüştü Bu hal Hariciler adını alan yeni bir zümrenin doğmasına sebep olduBu çalışmada yukarıda kısaca özetlenen konuların İslam kaynaklarındaki durumunun geniş bir tahlilini bulacaksınız Devrin en önemli belgelerinden yola çıkılarak bir çerçeve çizilmeye çalışılan bu araştırma, zengin bibliyografik verilere dayanmaktadır

    ---------------------------------