Hüseyin Rahmi Gürpınar Kimdir Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 6 Haziran 2012 tarihinde açılan konu 1. Hüseyin Rahmi Gürpınar Kimdir Hakkında Bilgi


  Doğum 17 Ağustos 1864/İstanbul
  Ölümü 8 Mart 1944/İstanbul
  Meslek Roman yazarı, gazeteci, siyasetçi


  İstanbul doğumlu yazarımızın babası Hünkâr yaveri Mehmet Sait Paşadır. Annesinin vefat etmesi üzerine babasının yanına Girit’e gönderilir. İlk eğitimini Girit’te alır ancak bir süre yarıda bırakır. Sebebi ise babasının ikinci bir evlilik yapması ve Girit’ten tekrar İstanbul’a anneannesinin yanına gelmesidir. İstanbul’da eğitimine Yakupağa Mektebi ve Mahmudiye Rüştiyesinde devam ederek tamamlar ve Mektep-i Mülkiyeye girer. İkinci sınıfa devam ettiği sıralarda ciddi bir hastalık sonucu eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalır ve memurluk hayatına atılarak adliyelerde çeşitli görevlerde çalışarak hayatını devam ettirir. Hayatını kalemiyle kazanıyor olması onu edebiyat alanına sevk etmede büyük rol oynadı. 1887 yılında Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başlayan yazarımız daha sonraları İkdam ve Sabah gazetelerine geçerek mütercimlik ve muhabirlik yapmıştır. 2. Meşrutiyet döneminde 37 sayıya ulaşan bir dergi çıkarmıştır. Ardından İbrahim Hilmi Bey ile çıkardığı Millet gazetesi de uzun ömürlü olmamış ve yayın hayatı son bulmuştur. Bundan sonra çalışmalarını İkdam, Söz, Zaman, Vakit, Son Posta, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde devam ettirmiştir. Ömrünün son dönemlerini geçirdiği Heybeliada’daki evinde 1944 yılında vefat etmiş ve Abbas Paşa mezarlığına defnedilmiştir.

  EDEBİ HAYATI
  Eserlerinde Anadolu’ya yer vermemiş ancak İstanbul ve yaşayan halkın çeşitli sorunlarını ciddi veya yeri geldiğinde mizahi bir şekilde ele almıştır. Mizahı sadece güldürmek amaçlı görmemiş ders çıkarılabilecek bir araç olarak da kullanmıştır. Romanlarında her türlü soruna değinmiştir. Bunlar arasında batıl inançlar, aile içi yapılar veya töreler gibi konularda vardır. Romanlarındaki kahramanların çoğu Osmanlı Devletinin son döneminde yaşayan kişiliklerden oluşur.Sanat anlayışında toplum için sanatı benimsemiş bir sanatçıdır. Döneminde baskın olan Servet-i Fünun akımını benimsememiş ve daha çok Ahmet Mithat Efendi'nin geleneğini sürdürmüştür. Romanlarında konu ya da teknik olarak sıkıntılar görülmektedir. Konu açısından en büyük sıkıntı konu bütünlüğündedir. Bunun nedeni yer yer romanda devam eden olayı kesip konunun içine kendini katması gösterilir.En çok bilinen eserleri arasında Süt Kardeşler filmine senaryo olan Gulyabani romanıdır.