Hürriyet ile ilgili sözler

'Güzel Sözler' forumunda YAREN tarafından 14 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


 1. hürriyet ile ilgili özlü sözler,
  hürriyetle ilgili güzel sözler


  - Nefesinden feragat etmeyen, gerçek hürriyet kavuşmaz. ( A.J.Cronin )
  - Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler. ( Abrabam Lincoln )
  - Kendisi için olduğu kadar, hasımları için de hürriyet hakkını istemeyen ve kabul etmeyen bir kimse hür olmaya layık değildir. ( A. Grun )
  - Herkes için eşit bir hak olan hürriyet, bir şahsa münhasır kalamaz. Hürriyetinin sınırı, başkalarınınki ile tahdit edilir. ( Caro )
  - Ya hür bir millet olarak yaşayalım, ya da ölelim. ( Abrabam Lincoln )
  - Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir, bu ise, rüzgarı zaptetmekten de zordur. ( Gandhi )
  - Hürriyet verilmez, alınır. ( Robespierte )
  - Hürriyet, hiçbir vakit hapsedilmez, hatta o tazyike uğradığı nisbette genişler. ( La Cordaire )
  - Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır. ( Goethe )
  - Hür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz. ( Amyot )
  - Kanun yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek bir ifadesi değil midir? ( La Cordaire )
  - Hürriyete karşı güveni kalmayan bir cemiyet derhal yıkılır. ( J.Simon )
  - Allah, hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir. ( D. Webster )
  - Hürriyet olan bir memlekette yaygara çok ıstırap az; baskı altındaki bir memlekette ise şikayet az, üzüntü çoktur. ( Carnot )
  - Hürriyet aşkı, hayatla birlikte başlar. ( John Dryden )
  - İnsan hür olmadan huzurlu ve mes'ut olamaz. ( Dante )
  - Hürriyet, bir kişinin değil, herkesin hakkıdır. ( Herbert Spencer )
  - Hür olmadıkları halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz. ( Goethe )
  - Hürriyet, ilk kök salmaya başladığı devrede gelişmesi çok hızı olan bir bitkidir. ( George Washington )
  - Hürriyetsiz dünya, kuru bir makineye benzer. ( La Cordaire )
  - Hürriyet, vak'aları, arzu edildiği şekilde değil, olmaları icabettiği tarzda kabul etmektir. ( Epictetos )
  - Hürriyetsiz ahlak mevcut olmayacağından, onsuz vazife ve mes'uliyet de olmaz. ( J. Simon )
  - İnsanlar, ancak alışkanlıklarına gem vurabilecekleri nisbette hürriyete hak kazanırlar. ( Edmund Burke )
  - İnsan hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. ( Frederic William Karar )
  - Hürriyeti olmayan adamın davranışları, kendi davranışları değildir. ( Münif Paşa )
  - En hür insan bile efendiniz değildir. ( Schiller )
  - Hürriyete öyle düşkünüm ki, koca Hindistan'ın bir köşesini bana yasak etseler dünyanın tadı kaçar nerdeyse. ( Montaigne )
  - Başkalarına da vermeden sahip olamayacağımız tek şey hürriyettir. ( William Allen Wbite )
  - Hürriyet, za'fiyet ile imtizaç etmez. ( Vauvenargues )
  - Kendine yeterliğin en güzel meyvesi hürriyettir. ( Epikuros )
  - Düşüncesini anlatmak hürriyeti olmadı mı insanlarda hürriyet yok demektir. ( Voltaire )
  - Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-yı hürriyet çalış, idraki kaldır, muktedirsen, ademiyetten. ( Namık Kemal )
  - Hürriyeti, en iyi demokratik rejimler sağlar. ( Robert P. Patterson )
  - Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir. ( David Hume )
  - En güzel hürriyet rüyası hapiste görülür. ( Schiller )
  - Allah bize hayatı verirken, hürriyeti de verdi. ( Thomas Jefferson )