Hürrem Sultanın Şehzade Bayezıtı koruması

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 30 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


  1. Şehzade Bayezid ve hürrem sultan

    Hürrem Sultanın Şehzade Bayezıtı koruması

    Hürrem Sultan, kendi oğlu olmayan Şehzade Mustafaya tahtın varisi gözüyle bakılmasını ve yeniçeriler tarafından desteklenmesini, kendisinin ve oğullarının gücü için bir tehdit olarak algılamış ve onun öldürülmesinde etkin rol oynamıştır. O, kendi oğullarından birisinin, daha çok karakter bakımından Kanuniye benzeyen Bayezidin tahta geçmesini istiyordu. Yaşamı boyunca da onun koruyuculuğunu üstlenmiştir. Hatta Düzmece Mustafa olayında Bayezidin, affedilmesini Hürrem Sultana borçlu olduğu söylenmektedir. Ancak Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra, Bayezid koruyucusuz kalmış ve kendine taraftar toplamaya girişmiştir.


    Hürrem Sultanın Şehzade Bayezıtı koruması