Hürrem Sultan Kökeni ve Ölümü Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 4 Haziran 2012 tarihinde açılan konu 1. Hürrem Sultan

  Ölümü 1558 - İstanbul
  Türbe Süleymaniye Külliyesi
  Çocukları Sultan II.Selim
  Şehzade Mehmed
  Şehzade Bayezid
  Şehzade Cihangir
  Şehzade Abdullah
  Mihrimah Sultan

  Haseki Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi ve II.Selim’in annesidir. Asıl adı Aleksandra Lisowska olan Hürrem, Osmanlı sarayına girdikten sonra Kanuni'nin gözdeleri arasına girerek cariyeye nikah kıyılan ilk kadın olur. Sultan ile arasındaki aşk destanı bugün filmlere bile konu olan Kadın Sultan, kadınların saltanat işlerine karışmasının ilk örneğini gösterir. Kanuni'nin diğer eşi Mahidevran Hatun'dan olan oğlu Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinde etkili olarak kendi çocuklarını tahta çıkarmak için mücadele etmiş ve Şehzade Mustafa'nın ölümüyle taht için kendi çocuklarından başka aday olmayınca kendisini hayır işlerine vererek bir çok eser yaptırtmıştır. Kanuni ile yaşadığı aşk ve Osmanlı tahtındaki etkileriyle tanınan Hürrem Sultan, bunların dışında bir çok hayır kurumu yaptırarak fakir fukara gözetmiştir. Sıtma rahatsızlığına tutularak 1558 yılında vefat ettiğinde arkasında ağlayan bir çok ihtiyaç sahibi bırakmıştır. Ölümünün ardından Sultan Süleyman onun adına bir çok hayır işleri yaparak adını yaşatmaya devam etmiştir.

  HAYATI
  Hürrem Sultan, tarihçilerin birleştiği nokta Rus veya Leh asıllı olduğudur. Doğum tarihi olarak 1504 ve 1509 arası çeşitli tarihler verilmekte ise de bunlar kesinliği ıspatlanmamış tarihlerdir. Yaşadığı topraklardan Kırımlıların seferi sonucu esir olarak alınıp İstanbul’a gönderildi. Şen ve Güleç bir çehreye sahip olması dolayısıyla kendisine İstanbul’da Hürrem ismi verilmiştir. 1521 yılında Şehzade Mehmed’i dünyaya getirdikten sonra erkek çoçuk doğuran cariyelerin aldığı haseki ünvanını aldı.

  Bu tarihten itibaren 1 kız ve 4 erkek çoçuk dünyaya getiren Hürrem Sultan sade güzelliği yanında aklı, zekası ve cazibesiyle kısa zamanda Kanuninin gönlünde taht kurdu. Padişaha verdiği çoçuklar onun sarayda otorite olmasının yolunu açtı. Kanuni’nin ilk eşi Mahidevran Sultan ile olan rekabeti Mahidevranın oğlunun yanına Manisaya gönderilmesiyle son bularak sarayda otorite kurmasını sağladı. Padişah kadınlarından cariyeye nikah kıyılarak hür kadın statüsünde evlenilen tek kadındır. Kanuni ile olan aşkı şiirlerle ve mektuplarla günümüze kadar geldi. Bu kadınsal güçlerini kullanarak tahta kendi oğullarından birini geçirmenin mücadelesini vermesiyle İmparatorluktaki kadınların devlet işlerine karıştığı anlamı ifade eden kadınlar saltanatının ilk temsilcisi olarak anılmaktadır.

  Padişahın Mahidevran’dan olan oğlu Şehzade Mustafa tahta en yakın varis olarak görülüyor gerek Vezirazam İbrahim Paşa gerekse halk ve asker bu şehzadeyi çok seviyordu. Hürrem Sultan’ın Kanuni’nin gönlündeki yerinden faydalanmasıyla Vezirazam İbrahim paşanın gözden düşürülmesinde ve öldürülmesinde etkisi olmuştur. Kızı Mihrimah ile Rüstem Paşa evliliğinden sonra Paşa’nın ilk önce vezir sonra vezirazam olmasında rol oynarak devlet yönetimine etki etmeyibaşardı. Büyük oğlu Şehzade Mehmed’in 1543’te Manisa sancağındaki ölümü üzerine diğer oğulları Selim ve Bayezid’i tahta çıkarmak için çaba sarf etti. Oğullarının kendilerini ıspatlamarı için İran’a sefer yapılması ve kendi oğullarını tahta geçirmek için en büyük varis olan Şehzade Mustafa’nın öldürülmesinde kızı Mihrimah ve Rüstem Paşa ile etkili oldu.Şehzade Mustafa’nın öldürülmesinden sonra bu olaya çok üzülen Cihangir de vefat edince oğulları Abdullah ve Mehmed'in ölümü ile beraber 3 oğlunun acısı kendisinde derin izler bırakmıştır. Bu olaylardan sonra taht için başka rakip kalmadığını ve gayesini gerçekleştirdiği düşüncesiyle kendisini hayır işlerine verdi.

  KÖKENİ HAKKINDA
  Dönemin Lehistan sınırları içerisinden bulunan bugün ki Rogatin/Ukrayna bölgesinden yaşayan Katolik bir papazın kızı olup asıl adı Aleksandra Lisowska'dır. Batılı kaynaklarda kendisinden bahsedilirken Roza,Rossa,Rosanna ve en sık ifade edildiği şekliyle Roxelane'dir. Kanuni'nin sarayına net olarak hangi tarihte geldiği ne olarak bilinmemekle birlikte güzelliği hakkındaki yapılan yorumlar da belirli bir dayanağa oturulmamaşıtır.

  İKTİDARA ETKİSİ
  Hürrem Sultan, kendi oğullarından birinin tahta geçme arzusunu taşıyordu, kocasından sonra oğulların birinin tahta geçmesi onun mücadele amacıydı. Kanuni'nin diğer ve bilinen ilk oğlu, tahtın birinci varisi Şehzade Mustafa, onun bu amaçları sekteye uğratacak birisiydi. Veziarzam İbrahim Paşa'da bu şehzadeyi destekliyordu. Hürrem, hedef olarak gördüğü ikisininden ilk önce Veziarazamın itibarsızlaştırılarak öldürülmesini sağladı. Bu olaydan sonra devlet işlerine fazlasıyla karışmaya başladı. Kendi oğlu Şehzade Mehmed'in ölümünden sonra diğer oğulları Selim ve Bayezid'i tahta geçirmek için mücadele etmiştir. Halk, asker ve devlet ricali tarafın çok sevilen Şehzade Mustafa'yı gözden düşürmek için 1548 İran seferinde kendi oğullarının gitmesini, Şehzade Mustafa'nın sancağı Amasya'a kalarak eleştirilmesini istedi. 1553 İran seferine bütün Şehzadeler katılmıştır ve Hürrem ile Damat Vezirazam Rüstem Paşa'nın oyunları ile Şehzade Mustafa bu sefer sırasına Padişah otağında öldürülmüştür. Hürrem Sultan'a kadar devlet işlerine bu derece kimse karışamamıştır bundan sonra yolu açan Hürrem olmuştur. Kadınlar saltanı olarak adlandırılan dönemin ilk temsilcilerindendir.

  ÖLÜMÜ
  Üç oğlunun ölümüyle hayatının geri kalan yıllarını üzüntü ve hastalıkla geçirmiştir. Kusurlu olan oğlu Cihangirin ölümü onu derindne yaralamıştır. Kendiside sıtma rahatsızlığından çok dertli, evlat acılarının verdiği üzüntülerle bir çok hastalık geçirdi. Kanuni ile Edrine'de bulunduğı sıralarda rahatsızlığı artınca İstanbul'a döndü. İçinde hastanenin bulunduğu Eski Saray'da tedavi gördü. Hastalığının artması üzerine 1558 yılında İstanbul'da vefat etti. Bayezid camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye cami'ne defnedildi.

  ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN
  Kendisini çok seven Sultan Süleyman ölümünden büyük üzüntü ve yalnızlık hissetmiştir. Onun için Mekke ve Medine'de imaretler yaptırmış, Edirne'ye su getirtmiştir. Hürrem Sultan, hayattayken yaptığı yardımlar neticesinde halktan bir çok insanın sevgisi kazandığı için ölümünde arkasından yas tutan insanlar olmuştur.