Hurf’u Seb’a nedir?

'Etüt Merkezi' forumunda ZORBEY tarafından 10 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Hurf’u Seb’a nedir?

  Hurf’u Seb’a Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.

  Hurf’u Seb’a nedir?

  Yedi harfin ne anlama geldiği ve neye delalet ettiği hususunda alimler farklı görüşler öne sürmüşlerdir Konuyla ilgili görüşleri 40’a kadar çıkaranlar varsa da bunların belli başlıları şunlardır:

  1) Yedi Harf tabiri kendi başına müşkil bir terimdir Bu kapalılık hem harf, hem de yedi kelimesinden gelmektedir Çünkü harf kelimesi, bir çok anlamlara gelen müşterek bir lafızdır Yedi rakamı ise, bilinen sayı olduğu gibi, çokluktan kinaye olarak kullanılabilir
  2) Yedi Harf, meşhur yedi lehçedir Bu lehçeler ise, Kureyş, Huzeyl, Sakif, Hevazin, Kinane, Temim ve Yemen kabilelerine aittir
  3) Yedi Harf, yedi vecihtir Yani bir şeyin aynı anlama gelen çeşitli lafızlarla söylenmesidir “Akbil, Helümme, Teal” lafızlarının “Gel” anlamını ifade etmesi gibi
  4) Yedi Harf, yedi çeşit kelamdır Emir, nehiy, helal, haram, muhkem, müteşabih ve emsal gibi
  5) Yedi Harf, Kur’an’ın mutlaka yedi lehçe ile değil, yer yer farklı lehçelerle okunabileceğinin ifadesidir
  6) Yedi Harf, kıraat imamlarına nisbet edilen yedi kıraat değildir
  7) Yedi Harf, Kur’an’ın okunuşu hususunda Yüce Allah’ın, Rasulullah’ın isteğini kabul ederek kullarına tanıdığı bir ruhsat, kolaylık ve genişliktir
  8) Yedi Harf, Kur’an’daki bazı kelimelerin okunuşlarında görülen bir tür çeşitliliktir Bu çeşitlilik hiç bir zaman, anlamda herhangi bir çelişkiye ve farklılığa sebep olmamaktadır
  Şimdi de Yedi Harf uygulamasına ilişkin bazı örnekler verelim: “Ekvemu kîla” ayetini “Esvebu kîla” şeklinde okuyarak “Ekvemu, Esvebu ve Ehbe’e” kelimelerinin aynı anlama geldiğini belirtmiştir Ömer (ra) “Fes’av” kelimesini “Femdu” biçiminde okumuştur Ebu’d-Derda “Taamu’l-Esîm” kelimelerini bir türlü okuyamayan kimseye “Taamu’l-Facir” okumasını söylemişti Ayette geçen “Zehrafe” kelimesinin yerine İbn Mesud’un “Zehebe” kıraatine rastlanmıştır
  Sonuç olarak Yedi Harfle ilgili şunu söyleyebiliriz: Birinci asrın ilk yarısından itibaren Kureyş lehçesinin ve eğitiminin yaygınlaşması üzerine Yedi Harf meselesi, önemini kaybetmiştir Zaruretten dolayı, kısa bir süre için ruhsat olarak getirilen bu uygulama artık sona ermiştir Bugün ise, ilmi bir mesele olarak incelenmekten başka bir değeri yoktur