Hurafe nedir sözlük anlamı

'Dini Bilgiler' forumunda zamaneanne tarafından 12 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


  1. Hurâfe Ne Demektir


    Hurafe, dinimizle alakalı bazı hususların, bilerek veya bilmeyerek yanlış anlaşılması veya yorumlanması neticesi, başka batıl inanış ve mahalli adetlere de karışarak ortaya çıkan şeylerdir. Bu nevi asılsız inanç ve davranışlar, daha çok eski batıl din ve inanışlardan gelen kalıntılar olarak ortaya çıkmaktadır. Müslümanın inanç ve ibadetinde, ahlak ve amelinde hurafelere yer yoktur.

    Hurafe lugatte; inanılmaz, uydurma, aslı esası olmayan, yalan hikaye ve rivayetler, saçma sapan sözler, efsaneler demektir. Cemisi, hurafat olarak gelir. Dini ıstılahımızda ise hurafe; İslamın aslında bulunmadığı halde, sonradan uydurulan, yaygınlaştırılan ve dinin aslındanmış gibi gösterilen her çeşit batıl inanış ve adetler manasında kullanılır.