Hükümet Nasıl Kurulur

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda ZORBEY tarafından 13 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. hükümet nasıl oluşur

  Hükümetin nasıl kurulacağı, Anayasa'da öngörülmüş bulunmaktadır. Anayasada öngörülen ilgili kuralların uygulanması da, yine Anayasa'nın kurduğu hükümet sistemi olan parlamenter sistem çerçevesinde gerçekleşecektir.

  Parlamenter sistemlerde hükümet, esas olarak parlamento içinden kurulur. Parlamento dışından bakan atanması mümkün olsa da istisna sayılır. Başbakan ise parlamento üyeleri arasından seçilir.

  Bizim Anayasamız da, başbakanın Cumhurbaşkanı tarafından, milletvekilleri arasından atanmasını öngörmektedir. Bakanlar milletvekilleri arasından ya da milletvekili seçilme yeterliliğine sahip milletvekili olmayan kişiler arasından başbakanca belirlenir. Liste Cumhurbaşkanınca onaylanınca hükümet kurulmuş olur. Ancak bu yetmez. Parlamenter sistemin niteliği gereği, hükümetin TBMM'nin güvenoyunu alması gerekir. Parlamenter sistemde, parlamentonun güvenine sahip olmayan bir hükümet görevde kalamaz.

  Olağan koşullarda, bir siyasal parti tek başına çoğunluğu kazanmışsa, onun genel başkanı Cumhurbaşkanınca başbakan olarak atanır. Bu, yazılı bir kural değildir. Ancak başka türlüsü de düşünülemez. Çünkü, çoğunluk partisinin genel başkanının kurmayacağı bir hükümet, meclisten güvenoyu alamaz. Kuşkusuz, bir siyasal parti, seçimi kazanması halinde, genel başkanının değil de başka bir milletvekilinin başbakan olacağını belirleyip açıklayabilir. Bu tür açıklamalar, genellikle seçimden önce olur. Seçmen, oy vereceği başbakan adayını önceden bilir. Bu uygulama, parlamenter sistemin uygulandığı bazı ülkelerde yürütülmektedir ve sorun yaratmamaktadır.

  Siyasal partilerden hiçbiri çoğunluğu sağlayamamışsa, kimin başbakan olarak atanacağı konusunda Cumhurbaşkanı nisbi bir inisiyatif kazanır. Mecliste birden fazla hükümet kurulması olasılığı varsa, yani birden fazla hükümet senaryosunun içinden birden fazlasının güvenoyu alma olasılığı varsa, bu durumda, atayacağı başbakanla, Cumhurbaşkanı, kurulacak hükümeti belirlemiş olur. Ancak, böyle durumlarda dahi, başbakan atamasının gerçekleşmesinden önce siyasal parti liderlerinin kendi aralarında ve Cumhurbaşkanıyla yapacakları toplantılar sonucunda, güvenoyu alma olasılığı en yüksek hükümet oluşumu belirlenir ve başbakan böylece ortaya çıkar.


  https://forumdas.net/konu/hukumeti-kurmak-icin-kac-milletvekili-gerekir.125210/

  başlığımızdan da bilgi edinebilirsiniz.