Hukuki bilgi ve belgelere erişme yolları

'Etüt Merkezi' forumunda Burcu tarafından 20 May 2015 tarihinde açılan konu

 1. Hukuki bilgi, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder.

  Hukuki belge ise kurum ve kuruluşların sahip oldukları yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarıdır.

  Hukuki bilgi ve belgeye erişmenin yolu 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’dur. Bu kanun 9 Nisan 2004’te de yürürlüğe girerek
  uygulanmaya başlanmıştır. Bilgi edinme hakkı kapsamında herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Bilgi edinme başvurusu, gerçek kişi ise başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir. Başvuru, gerekli bilgileri içermek kaydıyla yazılı veya elektronik ortam ile diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

  1. T.C. Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi
  2. Adalet Bakanlığı İnternet Sitesi
  3. Anayasa Mahkemesi İnternet Sitesi
  4. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)
  5. Yargıtay Başkanlığı İnternet Sitesi
  6. Danıştay Başkanlığ İnternet Sitesi
  7. Resmi Gazete Elektronik Erişimi