Hûd Sûresinin Fazileti

'Dualar ve Faziletleri' forumunda EyLüL tarafından 27 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hûd Sûresinin Fazileti Nedir


  Hûd Sûresinin Fazileti Hakkında Bilgi

  Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki:
  Cuma günleri Sure-i Hud'u okuyunuz. Ebu Bekr (r.a.), Resulü Ekrem'e: Seni ne ihtiyarlattı? diye sorunca, Resulü Ekrem:
  Hud, Vakıa, Amme ve İzeş şemsü küvvirat sureleri ihtiyarlattı. buyurmuşlardır.

  Yezid b. Eban diyor ki


  Bir gece Resulü Ekrem'i rüyada gördüm ve ona (Sure-i Hûd'u) okudum. Bitirince Resulü Ekrem bana:
  Bu sureyi okudun, bunun ağlaması nerede? buyurdular.


  Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ, inne rabbî le gafurun rahıym.

  Manası:
  Allah Teala'nın adını anarak bindim. O gemi Allah'ın ismi ile yürür ve durur. Muhakkak Rabbim çok affedici ve acıyıcıdır.

  Resulü Ekrem (s.a.v.) bu ayet hakkında: "Ümmetimin gemiye bindikleri vakit bu ayeti okumaları onların hayat emniyetleridir."
  buyurmuşlardır.

  İbni Abbas (r.a.) arkadaşlarına şöyle derdi,Bir kimse herhangi bir vasıtaya bindiği zaman şöyle dua ederse kazadan, beladan emin olur.

  Bismillâhil mülkü lillahi ve ma kaderullahe hakka kadrihî vel ardu cemiy'an kabdatühû yevmel kıyameti ves semavatü matviyyatün bi yemiynihi sübhânehû ve teâlâ amma yüşrikûn. Ve kâlerkebû fiyhâ bismillâhi mecraha ve mürsâhâ, inne rabbî le gafurun rahıym.

  Allâhümme elhimnî ilmen efkahü bihi evamirake ve nevahiyeke verzuknî fehmen a'lemü bihî keyfe ünâcîke yâ erhamer râhımiyn. AUâhümmerzuknî fehmen nebiyyîne ve hıfzal murselîne ve ilhâmel melâiketil mukarrabiyne bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn. Allâhümme ekrimnî bi nûril fehmi ve ahncnî min zulümâtil vehmi veftah li ebvâbe rahmetike venşur aleyye min hazâini ılmike yâ erhamer râhıym.

  İbn-i Şiblî diyor ki
  Bir gün sahile, limana inmiştim. Orada tam yirmi iki tane yolculuk için binmeye hazır gemi bulunmakta idi. Gerekli azığımı aldım ve bir tanesine yolculuk için bindim. Yukarıda İbn-i Abbas (r.a.) tarafından bahsedilen tertibi okudum. Nihayet gemi yol almaya başladı. Diğer gemilerin de hepsi teker teker yolu koyuldular. Gemim ve diğer gemiler uyumlu bir rüzgarla yol almaya başladılar. Bu normal yolculuk gece yarısı geçinceye kadar devam etti. Sabaha yakın şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Kudurmuş dalgalar arasında denizle boğuşmaya başladık. Endülüs sahillerine vardığımız zaman benim içinde bulunduğum gemiden başka hiçbir gemi kalmamış ve hepsi denizin derinliklerine gömülmüştü. Okuduğum dua hürmetine Rabbim hem beni, hem de içinde bulunduğum gemiyi korudu.